Aktivitet:

Utbildningsjakt kulvapen- Vakjakt vildsvin och dovhjort Agusa 2017-09-24 och 2017-10-20 (ändrad tid!)

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2017-09-24
Klockan:
Sen eftermiddag -kväll
Plats:
Agusa vilthägn
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Tre veckor före aktivitet
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
800 kr

Kontaktperson

Namn:
Uno Strand
Telefon:
0708-29 37 61
E-post:
uno.strand@jagareforbundetskane.se

Övrigt

Utbildningsjakter (nya jägare prioriteras) *

Mål: Att utbilda jägare i olika jaktformer samt i de säkerhetsbestämmelser, den jaktetik och de övriga regler som gäller vid jakt.

 

Målgrupp: Medlemmar – ungdomar och nya jägare prioriteras. Max 12/jakttillfälle.

(Ungdomar upp till 25 år betalar halv kursavgift)

Uppföljning/
Styrtal:
Ambition att nå 10 % av JF Skåne medlemmar. Minst 90 % nöjda vid utvärdering (enkät vid aktiviteter).
Tillväga-gångssätt:
(Aktiviteter)
Utbildningsjakterna skall spegla de i Skåne vanligast förekommande jaktformerna.

Deltagarna skall informeras om jaktetik, säkerhetsbestämmelser och övriga regler som gäller vid jakten. Aktuell jaktform och hundanvändning skall belysas. Arrende Olahus ingår i budget.

Ny jägare (begränsat antal) kan följa utbildningen efter särskild överenskommelse med jaktledaren (avgift 100 kr/ tillfälle).

Tider:
(Platser)
 

 Vakjakt vildsvin och dovhjort Agusa 2017-09-24 och 2017-10-20. (Avgift: 800 kr)

Samling kl 1430 på parkeringsplatsen nedanför stugan. Teorigenomgång. Genomgång av PM för jakten med säkerhetsbestämmelser.  Fika. Utplacering i torn – vakjakt under seneftermiddag/kväll. Återsamling – omhändertagande av skjutet vilt. Köttet får köpas om så önskas. Summering och avslutning.

 

Projektgrupp: Nils Sjöholm, Lars Bengtsson, Eskil Larsson, Kjell Johnsson, Kenneth Nilsson, Gunnar Persson, Paul Andersson och repr från JAQT-gruppen. (Vid specifika ungdomsjakter deltar personal ur ungdomsgruppen).
Ansvarig: Uno Strand Budget: