Aktivitet:

Utbildningsjakt/vaktjakt klass 1, vildsvin och hjortkalv på Agusa 22 september

Arrangör:Jägareförbundet Skåne
Datum:
2019-09-22
Klockan:
Samling kl 1430
Plats:
Agusa vilthägn
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Tre veckor före aktivitet
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
800 kr (ungdom 400 kr)

Kontaktperson

Namn:
Mikael Wilhemsson
Telefon:
010-584 76 71
E-post:
mikael.wilhemsson@jagareforbundet.se

Övrigt

Utbildningsjakt/vaktjakt klass 1, vildsvin och hjortkalv på Agusa

Tid: 2019-09-22.

Avgift: 800 kr, ungdomar 400 kr).

Max 9 deltagare!

Samling : kl 1430

Program i stort:, Fika och teorigenomgång, utplacering i jakttorn, vaktjakt, omhändertagande av skjutet vilt med möjlighet att köpa nedlagt vilt.

Ev frågor: besvaras av jaktledaren Mikael Wilhemsson , 010-584 76 71 alt mikael.wilhemsson@jagareforbundet.se