Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)

torsdag, 19 maj 2022
Av: Uno

Jägareförbundet Skåne genomför Beteende och personlighetsbeskrivningar hund – BPH


Beskrivningarna kan genomföras på ett flertal platser runt om i Skåne. Möjlighet att få sin hund beskriven finns för så väl hundägaren, uppfödaren eller för rasklubbar.
BPH
är ett sätt att få kunskap om hur din hund fungerar och varför den reagerar som den gör i olika situationer. Helt enkelt en form av mentalbeskrivning, som passar alla hundar oavsett om det är jakthundar, brukshundar eller sällskapshundar. Beskrivningen är standardiserad och framtagen av Svenska kennelklubben. Resultaten stambokförs och publiceras i SKKs e-tjänst Avelsdata. Protokollen redovisas i sin helhet tillsammans med spindeldiagram. Spindeldiagrammen kan visas på individnivå, på kullar och på raser. Detta gör att man kan jämföra sin hund med kullsyskon och även se föräldradjurens påverkan på sina avkommer.

En BPH-beskrivning är ett bra komplement till funktionstester såsom jaktprov av olika slag. Beskrivningen ger också en bättre kännedom om mentala egenskaper hos den jakthund som inte startas på jaktprov.
Är du nyfiken och vill se hur BPH gå till får du gärna komma och titta när BPH genomföras, du måste anmäla ditt deltagande.

GDPR: ”Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med Jägareförbundet Skåne och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar Jägareförbundet Skåne dina personuppgifter under en period om högst 90 dagar i syfte att administrera ditt provdeltagande. Efter provtillfället skickas dina personuppgifter samt provresultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKKs Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKKs behandling av personuppgifter genom att klicka på den här länken.”

Preliminär tidsplan BPH 2022 

Tidplan 2022 Aktiviter Datum  Kommentar Personer  
April  BPH  3 Fullbokad MJ, CH,MS,IL  
Maj Jakthundens Dag 15 Förevisning MJ, CH,MS  
Juni BPH 5 Fullbokad MJ, CH,MS, IL  

1) Tider ovan gäller under förutsättning att inte restriktioner kommer från SKK eller Folkhälsomyndigheten!

Du är välkommen att anmäla och delta på BPH under förutsättning att du är fullt frisk och inte har några förkylnings/coronasymptom. Enligt SKK får personer som tillhör riskgrupp ej delta.

Läs vidare på SKK hemsida. www.skk.se för att ta del av reglerna som gäller vid coronatider.

Fler datum kommer för 2022, beroende på SKK och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det finns också möjlighet för uppfödare eller rasklubbar att boka in datum, ta kontakt med Jägareförbundet Skåne, se anmälan.

Anmälan och kostnader:

För att kunna anmäla din hund måste den ha vaccinationsintyg och inneha registreringsbevis i SKK alt. SKKs Tävlingslicens, TAVLIC, vilket ska medtas till beskrivningsdagen. Hund skall vara ID-märkt och ev. tatuering fullt läsbar. Chipläsare finns på plats men kolla innan att chipet går att läsa – hunden måste gå att identifiera annars får den inte delta. Har du gått på Mentalbeskrivning hund (MH) och Mentaltest (MT) måste det gått minst 6 veckor innan du kan delta på BPH.  

Anmälan till BPH gör du genom att fylla i uppgifter enligt länk nedan. Ev frågor kan ställas till Uno Strand, epost uno.strand@gmail.com. Beskrivningen kostar 850 kr/hund

Anmälningslänk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQEw1QB-sZobTfcPPygE1hEQAXwESxJeu-siOAF_cKIfKUyQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Vad är BPH – Läs mer Vad ar BPH text till Svensk Jakt

www.skk.se sök på BPH

BPH-uppfödardiplomhttps://www.skk.se/bph-uppfodardiplom

BPH-kampanj: https://www.skk.se/sv/nyheter/2017/5/fa-rabatt-pa-bph/

Nerladdningsbara filer

Vad ar BPH text till Svensk Jakt
Rubrik: Vad ar BPH text till Svensk Jakt (0 click)
Rubrik:
Filename: vad-ar-bph-text-till-svensk-jakt.docx
Size: 17 KB