Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)

onsdag, 13 september 2017
Av: Uno

 

Jägareförbundet Skåne genomför Beteende och personlighetsbeskrivningar hund – BPHBeskrivningarna kan genomföras på ett flertal platser runt om i Skåne. Möjlighet att få sin hund beskriven finns för så väl hundägaren, uppfödaren eller för rasklubbar.
BPH
är ett sätt att få kunskap om hur din hund fungerar och varför den reagerar som den gör i olika situationer. Helt enkelt en form av mentalbeskrivning, som passar alla hundar oavsett om det är jakthundar, brukshundar eller sällskapshundar. Beskrivningen är standardiserad och framtagen av Svenska kennelklubben. Resultaten stambokförs och publiceras i SKKs e-tjänst Avelsdata. Protokollen redovisas i sin helhet tillsammans med spindeldiagram. Spindeldiagrammen kan visas på individnivå, på kullar och på raser. Detta gör att man kan jämföra sin hund med kullsyskon och även se föräldradjurens påverkan på sina avkommer.

En BPH-beskrivning är ett bra komplement till funktionstester såsom jaktprov av olika slag. Beskrivningen ger också en bättre kännedom om mentala egenskaper hos den jakthund som inte startas på jaktprov.
Är du nyfiken och vill se hur BPH gå till får du gärna komma och titta när BPH genomföras, du måste anmäla ditt deltagande.

BPH-uppfödardiplomhttps://www.skk.se/bph-uppfodardiplom

Datum och tider för BPH 2017

Dag Plats Tid Information
14maj Fulltofta Heldag  
20 maj Malmö Heldag Bokat av uppfödare
8 juni Fulltofta 18.30-20.00 Föredrag
10 juni Fulltofta Heldag  
11 juni Fulltofta Heldag  
27 juni Malmö 14.00-20.00  
31 juli Malmö 14.00-20.00  
27 augusti Malmö 14.00-20.00 Fullbokad
10 september Malmö 14.00-20.00  Inställd, väder mm
22 oktober Malmö   Ny datum

Fler datum kommer för hösten 2017. Det finns möjlighet för uppfödare eller rasklubbar att boka in ytterligare datum, ta kontakt med Jägareförbundet Skåne, se anmälan.

Anmälan och kostnader:

För att kunna anmäla din hund måste den ha vaccinationsintyg och inneha registreringsbevis i SKK alt. SKKs Tävlingslicens, TAVLIC, vilket ska medtas till beskrivningsdagen. Hund skall vara ID-märkt och ev. tatuering fullt läsbar. Chipläsare finns på plats men kolla innan att chipet går att läsa – hunden måste gå att identifiera annars får den inte delta. Har du gått på Mentalbeskrivning hund (MH) och Mentaltest (MT) måste det gått minst 6 veckor innan du kan delta på BPH.  

Anmälan till BPH gör du till Jägareförbundet Skånes kontor i Kristianstad 044-12 93 40 alt vo9@jagareforbundet.se . Beskrivningen kostar 750 kr/hund

Läs mer Vad ar BPH text till Svensk Jakt

 

www.skk.se sök på BPH

BPH-kampanj: https://www.skk.se/sv/nyheter/2017/5/fa-rabatt-pa-bph/

Nerladdningsbara filer

Vad ar BPH text till Svensk Jakt
Titel: Vad ar BPH text till Svensk Jakt (0 click)
Rubrik:
Filename: vad-ar-bph-text-till-svensk-jakt.docx
Size: 17 KB