Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)

måndag, 17 augusti 2020
Av: Uno

 

Jägareförbundet Skåne genomför Beteende och personlighetsbeskrivningar hund – BPHBeskrivningarna kan genomföras på ett flertal platser runt om i Skåne. Möjlighet att få sin hund beskriven finns för så väl hundägaren, uppfödaren eller för rasklubbar.
BPH
är ett sätt att få kunskap om hur din hund fungerar och varför den reagerar som den gör i olika situationer. Helt enkelt en form av mentalbeskrivning, som passar alla hundar oavsett om det är jakthundar, brukshundar eller sällskapshundar. Beskrivningen är standardiserad och framtagen av Svenska kennelklubben. Resultaten stambokförs och publiceras i SKKs e-tjänst Avelsdata. Protokollen redovisas i sin helhet tillsammans med spindeldiagram. Spindeldiagrammen kan visas på individnivå, på kullar och på raser. Detta gör att man kan jämföra sin hund med kullsyskon och även se föräldradjurens påverkan på sina avkommer.

En BPH-beskrivning är ett bra komplement till funktionstester såsom jaktprov av olika slag. Beskrivningen ger också en bättre kännedom om mentala egenskaper hos den jakthund som inte startas på jaktprov.
Är du nyfiken och vill se hur BPH gå till får du gärna komma och titta när BPH genomföras, du måste anmäla ditt deltagande.

GDPR: ”Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med Jägareförbundet Skåne och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar Jägareförbundet Skåne dina personuppgifter under en period om högst 90 dagar i syfte att administrera ditt provdeltagande. Efter provtillfället skickas dina personuppgifter samt provresultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKKs Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKKs behandling av personuppgifter genom att klicka på den här länken.”

BPH-uppfödardiplomhttps://www.skk.se/bph-uppfodardiplom

Datum och tider för BPH 2020:

Dag Plats Tid Anmälan (fylll i angiven länk)
19 januari  Malmö Heldag (0930-1600) En plats ledig!
1 februari  Malmö Heldag (0930-1600)  
29 februari Malmö Heldag (0930-1600)  
29 mars. Inställd! Malmö Heldag (prel 0930-1600)  
25–26 april. Inställd! Malmö Heldag (prel 0930-1600)  
8-9 augusti 1) Malmö Heldag (prel 0930-1600              https://docs.google.com/forms/d/19hnkGJrfvo1xDwjEO54o6BYeql4YwdqStWHG44jPhBE
30 augusti 1) Malmö Heldag (prel 0930-1600 Fullbokad
13 september 1) Malmö Heldag (prel 0930-1600 https://docs.google.com/forms/d/19hnkGJrfvo1xDwjEO54o6BYeql4YwdqStWHG44jPhBE

Fullbokad, Anmäl dig på länken ovan om du vill stå som reserv!

27 september 1)  Malmö Heldag (prel 0930-1600 https://docs.google.com/forms/d/19hnkGJrfvo1xDwjEO54o6BYeql4YwdqStWHG44jPhBE

Fullbokad, Anmäl dig på länken ovan om du vill stå som reserv!

1) Tider ovan (augusti och framåt gäller under förutsättning att inte ytterligare restriktioner kommer från SKK eller Folkhälsomyndigheten!

Du är välkommen att anmäla och delta på BPH under förutsättning att du är fullt frisk och inte har några förkylnings/coronasymptom. Enligt SKK får personer som tillhör riskgrupp ej delta.

Läs vidare på SKK hemsida. www.skk.se för att ta del av reglerna som gäller vid coronatider.

Fler datum kommer för 2020 senhöst, beroende på SKK och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det finns också möjlighet för uppfödare eller rasklubbar att boka in datum, ta kontakt med Jägareförbundet Skåne, se anmälan.

Anmälan och kostnader:

För att kunna anmäla din hund måste den ha vaccinationsintyg och inneha registreringsbevis i SKK alt. SKKs Tävlingslicens, TAVLIC, vilket ska medtas till beskrivningsdagen. Hund skall vara ID-märkt och ev. tatuering fullt läsbar. Chipläsare finns på plats men kolla innan att chipet går att läsa – hunden måste gå att identifiera annars får den inte delta. Har du gått på Mentalbeskrivning hund (MH) och Mentaltest (MT) måste det gått minst 6 veckor innan du kan delta på BPH.  

Anmälan till BPH gör du genom att fylla i uppgifter enligt länk för aktuellt datum i tabell ovan. Ev frågor kan ställas till Louise Gårdefalk 010-584 78 47, epost louise.gardefalk@jagareforbundet.se . Beskrivningen kostar 850 kr/hund

Läs mer Vad ar BPH text till Svensk Jakt

 

www.skk.se sök på BPH

BPH-kampanj: https://www.skk.se/sv/nyheter/2017/5/fa-rabatt-pa-bph/

Nerladdningsbara filer

Vad ar BPH text till Svensk Jakt
Rubrik: Vad ar BPH text till Svensk Jakt (0 click)
Rubrik:
Filename: vad-ar-bph-text-till-svensk-jakt.docx
Size: 17 KB