Instruktörsaktiviteter

tisdag, 12 januari 2021
Av: admin

Instruktörsutbildningar (JF Skåne) 2021 (om inte pandemin förhindrar):

KU ”De fyra lätta stegen”. Degeberga. 7 mars.

Apporteringsträning instruktörer och medlemmar 17 april.

Instruktörsutbildningar (regionala) 2021:

Följande instruktörsutbildningar planeras i region syd 2021:

Instruktörsutbildning steg 1: 

Instruktörsutbildning steg 2: 

Instruktörsutbildning Apportering  fågel och övrigt småvilt.

26 -28 mars. Degeberga

För instruktörsutbildning steg 1 & 2 återkommer vi med plats och deltagaravgift för utbildningarna.
Instruktörsutbildning Apportering fågel och övrigt småvilt arrangeras den 26-28 mars i Degeberga. Detta är en ny utbildning som inte genomförts tidigare då det varit för få anmälningar. Inför 2021 är konceptet och innehållet justerat och vi hoppas att det ska leda till fler anmälningar. Eftersom utbildningen inte är så etablerad än finns det en fil bifogad med information om instruktörsutbildning Apportering fågel och övrigt småvilt.

Information om instruktörsutbildning apportering fågel och övrigt småvilt

Anmälan till utbildningarna görs till louise.gardefalk@jagareforbundet.se alt 010-584 78 47

Vänligen sprid informationen om utbildningarna till era instruktörer. Även om allt inte är klart (plats och avgift för steg 1 & 2) är det bra om datumen når ut.

Louise Gårdefalk

Jaktvårdskonsulent
Svenska Jägareförbundet Region Syd,

Box 572, 291 25 Kristianstad
tel. 010-584 78 47
e-mail louise.gardefalk@jagareforbundet.se

www.jagareforbundet.se

Instruktörsutbildningar i Jägareförbundet 2019

Datum Titel Arrangör

 

 

Nerladdningsbara filer

Information om instruktörsutbildning apportering fågel och övrigt småvilt
Rubrik: Information om instruktörsutbildning apportering fågel och övrigt småvilt (0 click)
Rubrik:
Filename: information-om-instruktorsutbildning-apportering-fagel-och-ovrigt-smavilt.pdf
Size: 242 KB
Instruktörsutbildningar i Jägareförbundet 2019
Rubrik: Instruktörsutbildningar i Jägareförbundet 2019 (0 click)
Rubrik:
Filename: instruktorsutbildningar-i-jagareforbundet-2019.pdf
Size: 194 KB