Eslövs-Svalövs Jvk

onsdag, 9 december 2015
Av: Linn

Välkommen till Eslövs-Svalövs Jaktvårdskrets

Eslöv-Svalöv
Ordf Håkan Palm 0705-677 776
V.Ordf Tom Espgård 0730 454590
Sekr Helen Johansson 0733-864 346
Kassör Bo Göransson 0702-067 343

Medlem i Eslövs och Svalövs Jaktvårdskrets?

Information via e-mail eller SMS är svåröverträffat då syftet är att snabbt och effektivt kunna hålla dig uppdaterad om vad som händer, såväl regionalt som lokalt. Dessutom ger sådana kontakter bättre möjligheter för dig som medlem att kommunicera direkt med oss i kretsstyrelsen. Skicka därför namn, adress och kontaktuppgifter (e-postadress och/eller mobilnummer) till kretsens sekreterare.

Våra senaste styrelseprotokoll finns att begära från Håkan Palm eller Helen Johansson, se kontaktuppgifter ovan. Intresserade kan vid sådan kontakt lämna e-postadress så skickar vi aktuella protokoll efterhand.

Länkar:

Jakt och Viltvårdsföreningen i Svalöv

Nerladdningsbara filer

Stadgar för jaktvardskrets (slutversion 2012)
Titel: Stadgar för jaktvardskrets (slutversion 2012) (0 click)
Rubrik:
Filename: stadgar-for-jaktvardskrets-slutversion-2012.pdf
Size: