Frosta Jvk

torsdag, 14 juli 2022
Av: admin

Välkommen till Frosta Jaktvårdskrets

Kretsnamn Frosta        
Uppdrag Namn Tel Mail Ansvar
Ordf Cristian Albinsson 0708-879943 cristian.albinsson@gmail.com Viltövervakning, rovdjur
Vice ordf Chris Lindgren 0723-891680 chrislindgren0@gmail.com vildsvin
Sekr Leona Stehn 0733-450478 leonastehn@hotmail.com  
Kassör Barbro Härse 0761-083292 barbro.harse@gmail.com  
Ledamot Donald Kotorman 0735-074495 donald67kotorman@hotmail.com  
Ledamot Mats Ola Åkesson 0702-042151 matsolaakesson57@gmail.com medlemsansvarig
Ledamot Conny Anderberg 0734-101042 anderberg.conny@gmail.com vildsvin
Suppleant Jens Sjögren 0708-558055 sjogren.jens@gmail.com  
Suppleant Johannes Johansson 0733-133663 johann3z.johansson@hotmail.com skytte
Suppleant       Ungdomsansvarig
         
Valberedning Magnus Grönvall 0705-949503 m.gronvall@horby.com sammankallande
Valberedning Lars Kroon 0737-532623 lars.e.kroon@gmail.com  
Valberedning Janine Kettels 073-0543811 janine.kettels@gmail.com  
Valberedning suppleant        
         
Revisor Therese Herman 0703-796417 therese.herrmann@gmail.com  
Revisor Terese Espersson 0733-647764 terese.espersson@gmail.com  
Revisor Suppl Martin Månsson  070-5617142 martinmansson@telia.com  
Revisor Suppl vakant      
         
Korresp. Leona Stehn 0733-450478 leonastehn@hotmail.com  
         

Frosta jvk har skapat sig en Facebooksida: : https://www.facebook.com/frostajvk/ 

Frosta jvk GDPR-policy: policy gdpr frosta jvk

 

 

Nerladdningsbara filer

policy gdpr frosta jvk
Rubrik: policy gdpr frosta jvk (0 click)
Rubrik:
Filename: policy-gdpr-frosta-jvk.pdf
Size: 407 KB