Göinge Jvk

torsdag, 11 november 2021
Av: admin

Göinge          
Ordf Patrik Yngvesson 072-233 34 69 ostanbokegard@gmail.com
V.Ordf Olle Nilsson 070-6068589 noa.nilsson@hotmail.com
Sekr Henrik Nilsson 0479-200 21/0708-86 04 79 flyboda@telia.com
Kassör Bengt-Åke Svensson 0479-10970 gunnanga@telia.com
Dreverjakt för ungdomar

Är du intresserad av jakt och är mellan 12-15 år.

Göinge Jaktvårdskrets och Önnestadsgymnasiets jakt och viltvårdutbildning bjuder härmed in jaktintresserade ungdomar mellan 12-15 år till Dreverjakt utanför Osby lördagen den 4/12.
Deltagandet är gratis och vi bjuder på något grillat till lunch.
Anmälan skickas till:  jagareforbundet.gjvk@gmail.com senast 30/11
 
Efter anmälan kommer inbjudan på email med tidpunkt och plats skickas till er.
 
Följande information i intresseanmälan skall finnas:
 
Deltagarens: namn 
Ålder:
Ev email:
 
Målsmans: Namn
Telefon:
Email:
Ev.medlemsnummer
 

Mvh Styrelsen Göinge Jaktvårdkrets

Med anledning av smittorisken för Covid 19 och gällande restriktioner,

är många programpunkter högst osäkra vad gäller genomförandet. Vänligen registrera din mailadress och medlemsnummer till vo9@jagareforbundet.se

eller på jagareforbundet.gjvk@gmail.com för vidare information. Då sena ändringar kommer att bli aktuella.

4/2 Torsdag Årsmöte Göinge Jvk. har årsmöte den 4 februari 2021 kl. 19.00.

Mötet genomförs digitalt. Inbjudan skickas till kretsmedlemmar med för Svenska Jägareförbundet känd e-postadress samt läggas

ut på kretsens hemsida och på Facebook. Anmälan om deltagande vid årsmötet görs på e-post, jagareforbundet.gjvk@gmail.com,

senast den 26 januari 2021, varefter inbjudan med länk till årsmötet via Teams kommer att mailas till anmälaren.

 

7/2 Söndag Rävjakt med stövare i Holma Osby. Samling på Magnus Ralsgårds gårdsplan kl. 08.00.

 

28/2 Söndag Rävjakt med stövare i Loshult.

Samling vid kyrkan i Loshult kl. 08.00.

 

6/3 Lördag Åldersbestämning av älgar äldre än kalv. Fräscha, ej kokta, käkar från den gångna höstens jakt medföres. Även trafikdödat

och fallvilt åldersbestäms.Vi försöker även åldersbestämma hjort i mån av tid. Plats. Jonstorpsgården norr om Osby

  1. 08.00 – 10.30. Bjuder på grillad viltkorv och dryck.
  2.  

 

7/4 Onsdag Länsföreningsstämma Skåne digitalt kl. 18.00.

Kallelse kommer på mail.

 

22/5 Lördag Jaktskytte för tjejer kl. 10.00 – 12.00 på jaktskyttebanan i Osby.

Anmälan jagareforbundet.gjvk@gmail.com

 

27/6 Söndag Jaktfältskjutning klass 1 Osby Jaktskytteklubb

Anmälan kl. 09.00 – 12.00. 28 skott. Skjutledare: Lennart Tuvesson. Startavgift 150 kr för seniorer och damklass. 80 kr för juniorer. Se även annons i Svensk Jakt.

 

KOM IHÅG

• Saknar du någon aktivitet eller har något förslag tveka inte att kontakta någon i styrelsen för Göinge jaktvårdskrets. Utan dej som medlem finns ingen jaktvårdskrets och heller ingen möjlighet att påverka jakten i framtiden !

• Viltrapportera/avskjutningsrapportera på viltdata.se eller på den vanliga blanketten 1/4.

• Om du vill ta Jägareexamen eller fördjupa dig i något av jakten närstående ämne kan du kontakta Studiefrämjandet tel. 044 – 10 01 50.

• Saltstenar finns att hämta hos Bengt-Åke Svensson Gunnänga Osby.

• Dina fällor måste vara väderbeständigt märkta med namn, adress, telefonnummer samt typ av fälla. Den måste även vara godkänd av Naturvårdverket. Är den avsedd för levandefångst eller levande lockbete ska du läsa lagen särskilt noga om vad som gäller.

• Åtelkamera är tillståndspliktig! Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

• Utfodring ska ske med oförädlade produkter och i omfattning som viltet eller omgivningen inte skadas av.

• Du har möjlighet att hos länsstyrelsen begära förlängd jakttid på kråka, kaja, skata under senare delen av April. (i ansökan ska du precisera det antal fåglar du vill skjuta/fånga).

• Viltforskningen behöver din hjälp. Då du hittar sjukt, dött eller skadat vilt skicka in material till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, i Uppsala. Adress: Travvägen 12A, 751 89 Uppsala. Tel. 018 – 30 91 62. Webbplats: www.sva.se, e-post: sva@sva.se. Kontakta SVA för anvisningar innan material skickas in!

• Hjälp till att rapportera alla observationer och spår av Lo, Varg samt tecken på häckning av Kungsörn, eller om du tror att tamboskap är rovdjursrivet till i första hand länsstyrelsens kvalitetssäkrare. Nils Carlsson tel 0102241271, 044-252204, Ingvar Nilsson tel. tel 0703-999 727, 0479-913 47, Bertil Nilsson tel 0768 400 948 eller hör av dig till någon i styrelsen.

• Om du utnyttjat §28 dvs skjutet en Varg eller Lo för att skydda din hund eller boskap skall detta omedelbart anmälas till länsstyrelsen, Nils Carlsson eller Bertil Nilsson, se ovan, inte till polisen !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerladdningsbara filer

Marknad 2020
Rubrik: Marknad 2020 (0 click)
Rubrik:
Filename: marknad-2020.pdf
Size: 201 KB
Marknad 2020 canceld
Rubrik: Marknad 2020 canceld (0 click)
Rubrik:
Filename: marknad-2020-canceld.pdf
Size: 201 KB