Göinge Jvk

måndag, 16 mars 2020
Av: admin

Göinge          
Ordf Patrik Yngvesson 072-233 34 69 ostanbokegard@gmail.com
V.Ordf Olle Nilsson 070-6068589 noa.nilsson@hotmail.com
Sekr Henrik Nilsson 0479-200 21/0708-86 04 79 flyboda@telia.com
Kassör Bengt-Åke Svensson 0479-10970 gunnanga@telia.com

Åldersbestämning av älg 2020

Åldersbestämning av medtagna fräscha, ej kokta käkar från höstens älgjakt genomföres.

Även trafikdödat och fallvilt. Hjort i mån av tid

Lördagen den 7 mars 2020 kl 08 00-10 30

Obs Ny plats. Jonstorpsgården norr om Osby

Kretsen bjuder på korv och dryck

Ev frågor 072 2333469 Patrik Yngvesson

 

Lönsboda Skinnmarknad 2020 – INSTÄLLD!!!

Marknad 2020 canceld

Var: Lönsboda Marknadsplats vid Stortorget 2, 283 71 Lönsboda

När: Lördagen den 21:e Mars kl 10 – 12
◊ Försäljning av korv, kokkaffe och läsk.
◊ Dantraps visar fällor.
◊ Stövarklubben visar stövare.
◊ Viltprodukter från Hanaskogs gård till försäljning.

Arrangör: Göinge Jaktvårdskrets

Kontakt: 070 88 60 479

Välkommen

 

 

KOM IHÅG

• Saknar du någon aktivitet eller har något förslag tveka inte att kontakta någon i styrelsen för Göinge jaktvårdskrets. Utan dej som medlem finns ingen jaktvårdskrets och heller ingen möjlighet att påverka jakten i framtiden !

• Viltrapportera/avskjutningsrapportera på viltdata.se eller på den vanliga blanketten 1/4.

• Om du vill ta Jägareexamen eller fördjupa dig i något av jakten närstående ämne kan du kontakta Studiefrämjandet tel. 044 – 10 01 50.

• Saltstenar finns att hämta hos Bengt-Åke Svensson Gunnänga Osby.

• Dina fällor måste vara väderbeständigt märkta med namn, adress, telefonnummer samt typ av fälla. Den måste även vara godkänd av Naturvårdverket. Är den avsedd för levandefångst eller levande lockbete ska du läsa lagen särskilt noga om vad som gäller.

• Åtelkamera är tillståndspliktig! Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

• Utfodring ska ske med oförädlade produkter och i omfattning som viltet eller omgivningen inte skadas av.

• Du har möjlighet att hos länsstyrelsen begära förlängd jakttid på kråka, kaja, skata under senare delen av April. (i ansökan ska du precisera det antal fåglar du vill skjuta/fånga).

• Viltforskningen behöver din hjälp. Då du hittar sjukt, dött eller skadat vilt skicka in material till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, i Uppsala. Adress: Travvägen 12A, 751 89 Uppsala. Tel. 018 – 30 91 62. Webbplats: www.sva.se, e-post: sva@sva.se. Kontakta SVA för anvisningar innan material skickas in!

• Hjälp till att rapportera alla observationer och spår av Lo, Varg samt tecken på häckning av Kungsörn, eller om du tror att tamboskap är rovdjursrivet till i första hand länsstyrelsens kvalitetssäkrare. Nils Carlsson tel 0102241271, 044-252204, Ingvar Nilsson tel. tel 0703-999 727, 0479-913 47, Bertil Nilsson tel 0768 400 948 eller hör av dig till någon i styrelsen.

• Om du utnyttjat §28 dvs skjutet en Varg eller Lo för att skydda din hund eller boskap skall detta omedelbart anmälas till länsstyrelsen, Nils Carlsson eller Bertil Nilsson, se ovan, inte till polisen !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerladdningsbara filer

Marknad 2020
Rubrik: Marknad 2020 (0 click)
Rubrik:
Filename: marknad-2020.pdf
Size: 201 KB
Marknad 2020 canceld
Rubrik: Marknad 2020 canceld (0 click)
Rubrik:
Filename: marknad-2020-canceld.pdf
Size: 201 KB