Göinge Jvk

onsdag, 6 mars 2019
Av: admin

Göinge          
Ordf Patrik Yngvesson 072-233 34 69 ostanbokegard@gmail.com
V.Ordf Olle Nilsson 070-6068589 noa.nilsson@hotmail.com
Sekr Henrik Nilsson 0479-200 21/0708-86 04 79 flyboda@telia.com
Kassör Bengt-Åke Svensson 0479-10970 gunnanga@telia.com

 

Skinnmarknad i Lönsboda

Skinnmarknaden är den 16/3 2019 mellan kl 10-12 på Marknadsplatsen i Lönsboda.

Korv och kokkaffe och läsk till försäljning.

Dantraps visar fällor.

Viltprodukter från Hanaskogs gård till försäljning.

Även i år ”Bakluckeloppis” – sälj dina överblivna jaktprylar i bakluckan på din egen bil. OBS inga vapen! Ingen kostnad för att delta i loppisen.

Adress Stortorget 2

GPS WGS84

56°24’3.7″N 14°19’7.8″E

Välkomna!

Kontakt: 070-88 60 479

 

KOM IHÅG

• Saknar du någon aktivitet eller har något förslag tveka inte att kontakta någon i styrelsen för Göinge jaktvårdskrets. Utan dej som medlem finns ingen jaktvårdskrets och heller ingen möjlighet att påverka jakten i framtiden !

• Viltrapportera/avskjutningsrapportera på viltdata.se eller på den vanliga blanketten 1/4.

• Om du vill ta Jägareexamen eller fördjupa dig i något av jakten närstående ämne kan du kontakta Studiefrämjandet tel. 044 – 10 01 50.

• Saltstenar finns att hämta hos Bengt-Åke Svensson Gunnänga Osby.

• Dina fällor måste vara väderbeständigt märkta med namn, adress, telefonnummer samt typ av fälla. Den måste även vara godkänd av Naturvårdverket. Är den avsedd för levandefångst eller levande lockbete ska du läsa lagen särskilt noga om vad som gäller.

• Åtelkamera är tillståndspliktig! Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

• Utfodring ska ske med oförädlade produkter och i omfattning som viltet eller omgivningen inte skadas av.

• Du har möjlighet att hos länsstyrelsen begära förlängd jakttid på kråka, kaja, skata under senare delen av April. (i ansökan ska du precisera det antal fåglar du vill skjuta/fånga).

• Viltforskningen behöver din hjälp. Då du hittar sjukt, dött eller skadat vilt skicka in material till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, i Uppsala. Adress: Travvägen 12A, 751 89 Uppsala. Tel. 018 – 30 91 62. Webbplats: www.sva.se, e-post: sva@sva.se. Kontakta SVA för anvisningar innan material skickas in!

• Hjälp till att rapportera alla observationer och spår av Lo, Varg samt tecken på häckning av Kungsörn, eller om du tror att tamboskap är rovdjursrivet till i första hand länsstyrelsens kvalitetssäkrare. Nils Carlsson tel 0102241271, 044-252204, Ingvar Nilsson tel. tel 0703-999 727, 0479-913 47, Bertil Nilsson tel 0768 400 948 eller hör av dig till någon i styrelsen.

• Om du utnyttjat §28 dvs skjutet en Varg eller Lo för att skydda din hund eller boskap skall detta omedelbart anmälas till länsstyrelsen, Nils Carlsson eller Bertil Nilsson, se ovan, inte till polisen !