Malmö Burlöv Jvk

tisdag, 24 mars 2020
Av: admin

Styrelsen

Ordförande                          Therese Billgren                            tessan.zeven@yahoo.se

Vice ordförande                   Christer Ottosson

Sekreterare                          Linda Palm                                    linda.palm@live.se

Kassör                                 Carina Hansson

Övriga ledamöter: Joel Bjerstedt, Michael Billgren, Ulf Palm, Jonas Ohlin, Filip Wormell och Jimmy Nielsen

 

Aktiviteter 2020 där medlemmar i styrelsen deltar.

Alla kommande evenemang är inställda tillsvidare pga Covid -19 ( Corona) Vårt nästa planerade styrelsemöte är datum satt till 17/6!

Årsmöte 4/2 kl 18,30 på Studiefrämjandet i Malmö

17/5 Jakthundensdag på Fulltofta

24/5 Börringedagen 

31/5 Börringe sporting