Söderslätts Jvk

torsdag, 1 juli 2021
Av: admin

Söderslätt har en egen hemsida, klicka här så kommer du dit

Kretsnamn            Söderslätts JVK  
Uppdrag Medlemsnr Namn Tel Mail Övrigt
Ordf 1193864 Thomas Jacobson 0708-249575 thomas.almlunden@hotmail.com  
Vice ordf          
Sekr 1285992 Torbjörn Andrén 0706-363552 Torbjorn.andren@assaaabloy.com Webmaster
Kassör 1695113 Bernd Riedhamer 0708998964 bernd@img-ab.com  
Ledamot 68131 Ragnar Nilsson 0705-171090 backadal@yahoo.se Övningsskytte
Ledamot 1175128 Magnus Gröndahl 0705-444661 mangegrd@gmail.com  
Ledamot 1129565 Lars Persson 0705-476454 lasse@mellangatan.se  
           
Suppleant 2720 Ewa Walldau Granat 0706-009012 Ewa@granat.nu  
Suppleant 1287508 Tina Eckerwall 0709-246796 tinackerwall@hotmail.com JAQT, damvht
Suppleant 1390061 Caroline Persson 0708-448185 lysebjar@live.se  
           
Valberedning 107172 Björn Bloom 0708-436551 ingatorp@privat.ufors.se  
Valberedning 67065 Leif Carlsson 0705-127260 leif@sfvf.se  
Valberedning 69010 Lars-Arne Christensson 0708-817118 villie1@telia.com  
           
Revisor 250132 Jim Amareus 070-6407903 jas@emillundgren.se  
Revisor 19470204-XXXX Klas von Celsing 0727-171616 Klas.von.celsing@telia.com  
Revisor Suppl 69216 Bo Rosén      
Revisor Suppl 1207273 Linus Nilsson 072-5554403 linusmilsson@yahoo.se  
           
Viltdatarapport 1285992 Torbjörn Andrén 0706-363552 Torbjorn.andren@assaabloy.com  
Vildsvinsansvarig 512562 Christer Assarsson 0733-648097 christerassarsson@gmail.com  
Rovviltsansvarig 1129565 Lars Persson 0705-476454 lasse@mellangatan.se Inkl kontakt JF 
Hundansvarig   Magnus Gröndahl      
NVR-ansvarig   Olle Andersson 0702-147494 olle.s.a@cloud.com