Söderslätts Jvk

tisdag, 13 augusti 2019
Av: admin

Söderslätt har en egen hemsida, klicka här så kommer du dit

Kretsnamn Söderslätts JVK      
Uppdrag Namn Tel Mail Övrigt
Ordf Thomas Jacobson 0708-249575 thomas.almlunden@hotmail.com  
Vice ordf        
Sekr Torbjörn Andrén 0706-363552 torbjorn.andren@assaabloy.com  
Kassör adjungerad Bernd Riedhamar 0708-998964 brend@img-ab.com  
Ledamot Ragnar Nilsson 0705-171090 backadal@yahoo.se  
Ledamot Magnus Gröndahl 0705-444661 mangegrd@gmail.com  
Ledamot Lars Persson 0705-476454 lasse@mellangatan.se  
         
Suppleant Fredrik Nilsson 0706-830387 fritte_75@hotmail.com  
Suppleant Tina Eckerwall 0709-246796 tinackerwall@hotmail.com  
Suppleant Caroline Persson 0708-448185 lysebjar@live.se  
         
Valberedning Björn Bloom 0708-436551 ingatorp@privat.ufors.se  
Valberedning Leif Carlsson 0705-127260 leif@sfvf.se  
Valberedning Lars-Arne Christensson 0708-817118 villie1@telia.com  
         
Revisor Jim Amareus 070-6407903 jas@emillundgren.se  
Revisor Klas von Celsing      
Revisor Suppl Bo Rosén      
Revisor Suppl Linus Nilsson 072-5554403    
         
Korresp. Torbjörn Andrén 0706-363552 torbjorn.andren@assaabloy.com  
Vildsvinsansvarig Christer Assarsson 0733-648097 christerassarsson@gmail.com  
Rovviltsansvarig Lars Persson 0705-476454 lasse@mellangatan.se  
NVR Olle Andersson 0702-147494‬    
         
Undomsgruppen Anders Jagerstam 0739-604905 anders.jagerstam@skurup.se  
Undomsgruppen Elisabeth Jagerstam 0722-382830 elisabeth.jagerstam@svenskakyrkan.se