Kansliet

torsdag, 9 januari 2020
Av: admin

Svenska Jägareförbundet – Jägareförbundet Skåne – Blekinge – Halland

Box 572, 291 25 Kristianstad

E-post: vo9@jagareforbundet.se

Tfn: 077-18 30 300

Besöksadress: Björkhemsvägen 19, Kristianstad

Jägareförbundet Skåne bankgiro: 952-8357, Swishnummer: 123-288 10 35

Personal (tjänstemän) i Skåne, Blekinge och Halland

Mariana Skoglund                      mariana.skoglund@jagareforbundet.se        010-58 47 637

Regionchef Syd                           Placering: Karlstad

Louise Gårdefalk                        louise.gardefalk@jagareforbundet.se            010-58 47 847

Jaktvårdskonsulent

Länsansvarig jaktvårdskonsulent Skåne och Halland (delas med Thomas Ohlsson).

Regionalt ansvar Hund, Regionalt ansvarig Vilt och Trafik

Thomas Ohlsson                         thomas.ohlsson@jagareforbundet.se            010-58 47 958

Jaktvårdskonsulent

Länsansvarig Jaktvårdskonsulent Skåne och Halland (delas med Louise Gårdefalk), Regionalt ansvar Viltövervakning/Viltdata

Annelie Stjernberg                    anneli.stjernberg@jagareforbundet.se          010-58 47 042

Administratör                             

Administration för länen Skåne, Blekinge och Halland.

Fredrik Jönsson                           fredrik.jonsson@jagareforbundet.se              010-58 47 664

Jaktvårdskonsulent                  

Regionalt Funktionsansvar Utbildning, Regionalt ansvar Jägarexamen

 Karin Stoeckmann                     karin.stoeckmann@jagareforbundet.se        010-58 47 076

Jaktvårdskonsulent                   Placering: Kalmar

Länsansvarig jaktvårdskonsulent Blekinge, Regionalt ansvar Ungdom

Jesper Einarsson                         jesper.einarsson@jagareforbundet.se           010-58 47 033

Jaktvårdskonsulent

Regionalt funktionsansvarig Jakt och Viltförvaltning

Karl-Johan Brindbergs           karl-johan.brindbergs@jagareforbundet.se    010-58 47 036

Jaktvårdskonsulent

Regionalt ansvar Fältvilt

 Jöns-Lennart Andersson         jons-lennart.andersson@jagareforbundet.se     010-58 47 168

Jaktvårdskonsulent

Rådgivning Jakt- & Viltförvaltning

Mikael Wilhelmsson                 mikael.wilhelmsson@jagareforbundet.se    010-58 47 671

Viltvårdare

Ansvarig Agusa Vilthägn