Jägareförbundet Skåne genomförde på länsstyrelsens uppdrag rovdjurspårning i norra Skåne under lördagen (9 januari). Spårningsförhållande var 1,5 till 2,5 dagar gammal snö. Minus 7-8 grader. Måttlig vind. Att det finns lodjur i Skåne visste vi innan, men frågan var om de fanns i Skåne, Blekinge eller Kronoberg denna dag. Klocka 1300 hade jägarna funnit lodjursspår på tre olika platser i Skåne. Nu var det frågan om det var ett ensamt djur eller familjegrupp och det visade sig inte vara enkelt. Spåret längst i nordost "€œ Ulvhults "€œ visade sig efter ca tre kilometers vägspårning att det var en hona med minst en unge. Då spåret lämnade väg och gick in i terrängen löpte spåren tidvis parallellt och tidvis "tass i tass". Spårningen avslutades i ett område med vildkaniner. Ett annat lodjursspår upptäcktes vid Gylsboda, sydost Lönsboda. Även här blev det svårt att spåra på grund av vildkaniner. Spårningen fortsatte här på söndagen, dock utan att få helt klarlagt ifall det var familjegrupp eller ett ensamt djur. Här hade djuren/djuret klättrat på bergskrottipparna. Det tredje spåret hittades vid Jonstorp "€œ norr om Osby. Även detta djur hade jagat vildkaniner . Det hade också varit inne i ett dovhjortshägn, utan att slagit någon dovhjort. Viss spårning fortsatte på söndagen och då visade sig att lodjuret gått ut på allmän väg som var plogad och något "avhopp" kunde inte hittas. Någon helt säker slutsats om det var ett eller två djur kunde inte klarläggas. Spillning hittades vid spårningen i Ulvshult och Jonstorp. Totalt var cirka 200 jägare ute och letade rovdjurspår, så det var en mycket stor insats från Jägareförbundet Skåne. Naturligtvis är vi intresserade av spår i fortsättningen och därför bör alla som misstänker att de funnit ett lodjurs- eller vargspår meddela Jägareförbundets kontor i Kristianstad tel. 044 12 93 40 eller direkt till Krister Henriksson 0479 130 79, 070 626 90 44 (rovdjursansvarig) Det går också att anmäla till Länsstyrelsen i Skåne din observation 044 25 20 00 eller 040 25 20 00