BPH i Jägareförbundet Skånes regi genomförs i Malmö/Oxie. Höstens (2022) BPH har tidigare anmälts som fulltecknade, men vi anordnar nu en ytterligare BPH söndagen 25 september. Anmälan till denna BPH sker genom att fylla i dina och din hunds uppgifter i denna anmälningslänk: https://docs.google.com/forms/d/1RbT4HlzfrVpPOXpFrUPGpwl8EevRkglqy8C3gB8MToU/

BPH 2023 startar i mars, för enskilda hundekipage och för uppfödare/kennlar med flera ekipage (valpkull). Fyll i dina önskemål i anmälningslänken så återkommer vi med tidsplan och detaljerad tidsplanering. Din anmälan enligt detta formulär måste vara komplett ifylld/insänd senast tre veckor före aktuell provdatum. Du kommer att få ett antagningsbesked ca två veckor före BPH. Anmälningsavgiften 2022 är 850 kr, höjs 2023 till 950 kr och skall vara inbetald till Jägareförbundet Skåne på bankgiro 952-8357 med angivande av aktuell datum för BPH och ditt namn senast två veckor före aktuell BPH och är förverkad vid återbud efter detta datum. För att kunna anmäla din hund måste den ha uppnått 12 månaders ålder, ha vaccinationsintyg och registreringsbevis i SKK alt. SKKs Tävlingslicens, TAVLIC, vilken ska medtas till beskrivningsdagen. Hund skall vara ID-märkt och ev. tatuering vara fullt läsbar. Chipsläsare finns på plats men kolla innan att chipset går att läsa "€œ hunden måste gå att identifiera annars får den inte delta. Har du gått på Mentalbeskrivning hund (MH) och/eller Mentaltest (MT) måste det gått minst 6 veckor innan du kan delta på BPH.   Läs mer här om BPH: https://jagareforbundetskane.se/hundar/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/