Vid Jägareförbundets Skånes årsstämma tilldelades Ingvar Ohlsson Göinge jaktvårdskrets och Eva-Britt Nilsson, som under många år handlagt jaktfrågor på Länsstyrelsen, Svenska Jägareförbundets förtjänsttecken i guld. Eva-Britt vill med anledning av utmärkelsen framföra följande tack: Tack! Jag vill framföra mitt varma tack till Jägareförbundet Skåne och Svenska Jägareförbundet för förtjänsttecknet i Guld som tilldelades mig vid årsstämman den 23 mars 2010. Jag vill samtidigt tacka Er skånska jägare för alla dessa år som jag haft förmånen att bistå Er i de jaktliga frågorna. Med vänlig hälsning Eva-Britt Nilsson