Huvuddelen av kretsens styrelse har ställt sina platser till förfogande. Med anledning av detta kallar styrelsen till ett extra årsmöte. Enda punkt på dagordningen är att förrätta fyllnadsval för att få en funktionsduglig styrelse. Mötet äger rum tisdagen 27 april kl. 19.00 på Sofiedals golfklubb i Malmö. Kaffe serveras.