Påminner på nytt om länsmästerskapet i eftersök som i år genomförs i samverkan med Blekinge och med Jägareförbundet Blekinge som arrangörer. Anmäl dig direkt! Förutom själva tävlingsmomentet med möjlighet att vinna ära så kan vi garantera att det blir ett lärorikt och nyttigt träningstillfälle för dig och din hund