Vår eldsjäl och koordinator Marianne von Reitzel har tillfälligt flyttat till Kina och följer naturligtvis vår verksamhet därifrån. JAQT-verksamheten i Skåne måste naturligtvis då skötas av andra kvinnor på hemmaplan. De tjejer som har åtagit sig att försöka samordna verksamheten framöver är Libeth Skottke (sammankallande), Ulrika Björkstrand (sekretare) och Elin Ottosson. Vi skall heller inte glömma bort "vår tjej" på kontoret i Kristianstad Annelie Stjernkvist som hjälper till med anmälningar och utskick. Vår webmaster Caroline Paulsson bevakar Facebook. Samordningsgruppen träffades den 6 maj på kontoret i Kristianstad för brainstorming om kommande aktiviteter.