Jägareförbundet Skåne har nu fått definitivt svar från Försvarsmakten. Skjutfälten Rinkaby och Kabusa lånas inte ut för genomförande av jaktfältskjutningar. Jägareförbundet Skåne har överklagat det som vi tycker mycket märkliga beslutet men tyvärr utan framgång. Konsekvensen blir att våra traditionella jaktfältskjutningar på Rinkaby och Kabusa måste ställas in!