Storsatsning på Jägareförbundet Skånes nya hemsida

Under vintern har det pågått ett intensivt arbete för att ta fram en helt ny hemsida till Jägareförbundet Skåne. En av initiativtagarna är Jonas Paulsson som till vardags arbetar som IT-chef, han har även fungerat som projektledare. "€œ I dagens samhälle är internet en viktig kommunikationskanal, säger han. Vi kände att det var dags för en rejäl satsning för bättre kommunikation och interaktion med våra medlemmar, de skånska jägarna. Tyvärr hade det gamla systemet stora tekniska begränsningar och vi valde därför en helt egen lösning för JF Skåne. Steget att lämna det gamla systemet innebär dock inga större praktiska förändringar för medlemmarna, mer än att sidan kommer att ligga på en ny adress http://www.jagareforbundetskane.se och skulle man råka få in några bokstäver med prickar över är det inga problem eftersom även den adressen kommer att fungera. Däremot kommer sidan i sig att bjuda på ett antal förändringar som arbetsgruppen hoppas ska komma medlemmarna till gagn. Målet är att skapa en mer lättillgänglig sida genom en överskådlig layout med en tydlig fokusering på nyheter. Dessutom skall det vara enkelt att hitta information om just de ämnen som intresserar den enskilde medlemmen, något som underlättas av en förbättrad sökfunktion på sidan. Med ett klick skall du som medlem kunna få fram all information som finns om exempelvis skytte eller skytteaktiviteter, en viss krets eller någon enskild jaktform som intresserar just dig. Även kalendariet kommer att få en ny form med tydligare struktur och mer detaljerad information. Det gäller både för aktiviteterna som arrangeras av länsföreningen, men också för de aktiviteter som sker ute i de enskilda kretsarna. Den nya sidan kommer att lanseras i samband med Jakt- och fiskemässan på Bosjökloster slott den 28-29 augusti. "€œ Då blir det officiell visning i förbundets monter, avslöjar Jonas. Jag och säkert några av de andra från arbetsgruppen kommer att finnas på plats, för att få möjlighet att diskutera den nya sidan med medlemmarna.  Vi hoppas givetvis att så många som möjligt tittar förbi och tycker till om sidan. Det viktigaste är ju trots allt att våra medlemmar upplever det som en förbättring!