FACE, European Federation for Hunting and Conservation, som företräder Europas 7 miljoner jägares intressen, driver denna kampanj.

 

FACE är det största demokratiskt representativa organet för jägare i världen och en av de största europeiska civilsamhällesorganisationerna.

 

FACE består av dess medlemmar: Svenska Jägareförbundet och 37 andra nationella jägarföreningar i europeiska länder inklusive EU-27. FACE har också 7 associerade medlemmar.

 

Denna namninsamling är för att visa att vi är många jägare i Europa och göra en markering mot EU-kommissionen och uppmärksamma politikerna på hur kommissionen agerar. Vi vet att det är många jaktfrågor i Sverige som påverkas mycket av det som sker i EU. Säl, vapen, skarv, björn, lodjur med flera. Men i vargfrågan är EU-kommissionens inblandning tydligast.

   

"¢ Vi vill ha ett Europa rikt på biologisk mångfald för alla.

   

"¢ Vi vill att EU:s politik avseende naturen ska göra det möjligt att öka jägarnas viltvårdsarbete, även i skyddade områden som Natura 2000 eller andra skyddade områden.

   

"¢ Vi vill att EU:s lagar avseende naturen ska ge resultat för ekosystem och livsmiljöer för småvilt, särskilt i våtmarker och jordbruksmarker.

   

"¢ Vi vill ha ett mer objektivt och evidensbaserat förhållningssätt till jakt, inklusive regionala jaktmetoder.

   

"¢ Vi vill ha korrekta bedömningar av de stora köttätande rovdjurens populationer, baserat på lämpliga kriterier, och ett förfarande för att ändra deras skyddade status, enligt habitatdirektivet, som förhindrar jakt.

   

"¢ Vi vill att jägare ska erkännas som en del av lösningen för naturvården, inte problemet.

   

"¢ Vi vill att lagar och beslut som påverkar jakten ska vara rättvisa och tydliga, med respekt för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

   

"¢ Vi vill att vårt kulturarv ska respekteras, vilket är avgörande för framtiden för ett mångfaldigt Europa och för att berika enskilda medborgares liv.

   

"¢ Vi vill att Bryssel ska lyfta dessa punkter även på internationell nivå då EU har ett starkt inflytande på global nivå.

   

Du kan gå in på"¯https://signforhunting.com/

 

"¢ Skriv på namninsamlingen. (Förnamn, Efternamn och epost)

 

De som skriver på namninsamlingen kommer få ett verifieringsmejl som de ska godkänna. Annars räknas inte rösten!

Bifogar en bild med en QR-kod. 

Tanken med den är att den kan skrivas ut och sättas upp på tex skjutbanan eller i vapenaffären eller så.