Aftonbladet publicerade igår en Sifo-undersökning om svenska folkets inställning till licensjakt på varg. Den visar att det finns ett brett stöd för den av riksdagen beslutade jakten. Den bullriga minoriteten, som det talats om i medierna de senaste dagarna, visar sig alltså vara de som högljutt protesterar mot licensjakten. Aftonbladets undersökning stärker alltså bilden av att det finns ett brett stöd för regeringens rovdjurspolitik. Den visar att alla landsdelar är för licensjakt på varg, även i storstäderna. Störst är stödet i norra Sverige och i Mellansverige där 65-69 procent av befolkningen är för jakten. Lägst stöd för jakten finns i Malmö, de som befinner sig längst från vargarna, men även där är stödet hela 52 procent. Inte i någon del av landet motsätter sig mer än 24 procent av befolkningen licensjakt på varg. - Även vår undersökning visar att det är stora attitydskillnader till vargjakt mellan dem som bor i städer och landsbygd, säger Camilla Sandström, forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Mellan 72-81 procent av dem som bor i rovdjurslänen accepterar jakt på rovdjur om det syftar till att minska risken att rovdjur dödar tamdjur, tillägger Camilla Sandström. Sifo-undersökningen visar även att ytterst få vill tillåta att vargstammen ökar ytterligare. De som vill ha fler vargar är mellan 19-35 procent. Även här intar Malmö en särställning. En övervädigande majoritet vill ha lika många eller färre vargar än idag! - Detta visar att det finns ett stort stöd för en rodjurspolitik som inte bara tar hänsyn till vargarna utan även till de människor som skall leva med dem i sin vardag, säger Gunnar Glöersen, Svenska Jägareförbundets rovdjursexpert. För mer information kontakta: Gunnar Glöersen, rovdjursexpert, 070-3300658 Torbjörn Lövbom, ordf. Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 3967 Camilla Sandström, Sveriges Lantbruksuniversitet, 070-219 63 44