Snart mognar spannmålen på åkrarna och då hamnar vete, havre och andra grödor i topp på vildsvinens meny. Skadorna av vildsvin kostar lantbruket stora summor varje år men nu har jägarna och lantbrukarna hittat lösningar som ger jakttillfällen, färre skador på grödor och ett nyttigt viltkött till grillen. - Det är viktigt att jägare och lantbrukare samverkar för att minska skadorna, säger Göran Bergqvist, klövviltkonsulent vid Svenska Jägareförbundet. Vi jägare måste vara ute på grödorna om nätterna under den här perioden. Bäst skrämmer man bort vildsvinen från grödorna genom att skjuta ett av de mindre djuren i flocken. - Samverkan är nyckeln till framgång intygar Börje Waldebring, viltansvarig vid LRF. Vi lantbrukare måste vara uppmärksamma och snabbt agera när skador uppstår. Släpp in jägarna så att de kan hjälpa till, och var generös. Till exempel unga, marklösa jägare kan här erbjudas en möjlighet till jakt utan att betala något arrende. Får de sedan med sig ett skjutet vildsvin hem ibland så kan du som lantbrukare räkna med att få fortsatt bra hjälp, tillägger han. Svenska Jägareförbundet och LRF har även satsat på en gemensam vildsvinsutbildning som främst inriktas på lokal samverkan. Ett stort antal temakvällar har hållits. - Man kan börja med enkla saker, som att samverka kring eftersök, eller hålla gemensamma jakter där hundförarna går över flera marker medan markägarna passar på sina respektive marker säger Jöns-Lennart Andersson, ansvarig för Jägareförbundets vildsvinshägn i Agusa, Skåne där cirka 600 jägare utbildats om vildsvin och vildsvinsjakt de senaste fyra åren. - Utbildning behövs, intygar Jöns-Lennart, vildsvinet är ett nytt vilt i markerna och det finns många mytbildningar och missuppfattningar. Den svenska vildsvinsstammen ökar snabbt och finns idag från Dalälven och söderut. Förra jaktsäsongen fälldes 50 000 vildsvin och redan om några år kommer vi att skjuta 150 000 vildsvin i Sverige, vilket då kommer att ge 4 500 ton utmärkt kött. - Inte minst i dessa grilltider är kött från vildsvin uppskattat, intygar Torsten Mörner, ordförande i Svenska Jägareförbundet och en av medlemmarna i Jordbruksminister Eskil Erlandssons nya expertråd för "Sverige "€œ det nya matlandet". Vildsvinskött är gott och är också rikt på nyttiga omega-3-fettsyror. För mer information kontakta: Göran Bergqvist, klövviltkonsulent Svenska Jägareförbundet, 070-606 14 48 Jöns-Lennart Andersson, ansvarig Agusa vilthägn, 070-330 31 68 Torsten Mörner, förbundsordförande Svenska Jägareförbundet, 070-567 93 52 Börje Waldebring, viltansvarig LRF, 070-664 76 55 Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs nästan 169 000 medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna står för 9 procent av Sveriges BNP.