Om hemsidan

tisdag, 11 mars 2014
Av: admin

Jägareförbundet Skåne har en egen hemsida till skillnad från flertalet andra länsföreningar. En av initiativtagarna är Jonas Paulsson som till vardags arbetar som IT-chef, han har även fungerat som projektledare.

– I dagens samhälle är internet en viktig kommunikationskanal, säger han. Vi känner att det krävs en rejäl satsning för bättre kommunikation och interaktion med våra medlemmar, de skånska jägarna. Tyvärr hade vårt gamla system stora tekniska begränsningar och Jägareförbundets nya hemsida ger oss heller inte möjlighet att på ett tillräckligt bra sätt marknadsföra Skånes verksamhetsplan med alla dess aktiviteter. Vi har därför valt en helt egen lösning för JF Skåne.

Steget att lämna det gamla systemet har inte inneburit några större praktiska förändringar för medlemmarna, mer än att sidan ligger på en ny adress http://www.jagareforbundetskane.se. Skulle man råka få in några bokstäver med prickar över är det inga problem eftersom även den adressen kommer att fungera.

Däremot bjuder sidan i sig på ett antal förändringar som arbetsgruppen hoppas ska komma medlemmarna till gagn. Målet har varit att skapa en mer lättillgänglig sida genom en överskådlig layout med en tydlig fokusering på nyheter. Dessutom skall det vara enkelt att hitta information om just de ämnen som intresserar den enskilde medlemmen, något som underlättas av en förbättrad sökfunktion på sidan. Med ett klick skall du som medlem kunna få fram all information som finns om exempelvis skytte eller skytteaktiviteter, en viss krets eller någon enskild jaktform som intresserar just dig.

Även kalendariet har fått en ny form med tydligare struktur och mer detaljerad information. Det gäller både för aktiviteterna som arrangeras av länsföreningen, men också för de aktiviteter som sker ute i de enskilda kretsarna.