Utbildningsjakter

tisdag, 17 augusti 2021
Av: Uno

Jakterna är avsedda för medlemmar i Jägareförbundet, nya jägare prioriteras. Avgifter är angivna vid respektive jakt. Ungdomar (under 25 år) betalar halv avgift.

Anmälan enligt anmälningslänk för resp utbildningsjakt ifylls senast tre veckor före jakttillfälle.  

Avgift skall vara inbetald till Jägareförbundet Skåne, bankgiro 952-8357 före jakten.

Datum Titel Arrangör
2021-04-25 Utbildningsjakt/vaktjakt klass 1, vildsvin och hjortkalv på Agusa 25 april – Inställt Covid-19.  Jägareförbundet Skåne
2021-09-04--05 2021 Utbildningsjakt pyrsch/vaktjakt dovhjort,rådjur och vildsvin i trakten av Degeberga 4-5 sept – FULLBOKAT! JF Skåne
2021-09-19 2021 Utbildningsjakt vaktjakt vildsvin och hjortkalv Agusa 19 september JF Skåne
2021-09-23 2021 Utbildningsjakt, andjakt inkl. apporteringsträning i trakten av Eslöv (skyttar endast ungdom) 23 september. INSTÄLLD JF Skåne
2021-10-03 2021 Harjakt i trakten av Eslöv (endast ungdom) 3 okt – FULLTECKNAD!! JF Skåne och Sveaskog
2021-10-08 2021 Utbildningsjakt rådjur/hare i trakten av Brösarp 8 oktober – FULLTECKNAT!! JF Skåne
2021-10-29 2021 Utbildningsjakt rådjur/hare i trakten av Brösarp 29 oktober – Fullbokad!!! Jägareförbundet Skåne
2021-11-04--07 2021 Ungdomslägret (15-25 år) 4-7 nov – FULLTECKNAT! Jägareförbundet Skåne
2021-11-12 och 2021-12-10 2021 Utbildningsjakt rådjur/småvilt i nordvästra Skåne 12 November eller 10 december Jägareförbundet Skane
2021-11-19 alt 12-17 alt 2022-01-15 2021 Utbildningsjakt rådjur och småvilt Hässleholm 19 nov alt 17 dec alt 2022 15 jan Jägareförbundet Skåne
2021-11-21 2021 Utbildningsjakt vaktjakt dovhjort, spets och kalv 21 november Agusa Jägareförbundet Skåne
2021-11-26 2021 Utbildningsjakt rådjur och småvilt mitt i Skåne 26 november Jägareförbundet Skåne
2021-12-10 2021 Utbildningsjakt rådjur/småvilt i nordvästra Skåne 10 december Jägareförbundet Skåne
2021-12-17 2021 Utbildningsjakt rådjur och småvilt Hässleholm 17 dec Jägareförbundet Skåne
2022-01-15 2021 Utbildningsjakt rådjur och småvilt Hässleholm 2022 15 jan Jägareförbundet Skåne