Utbildningsjakter

fredag, 1 september 2017
Av: Uno

Jakterna är avsedda för medlemmar i Jägareförbundet, nya jägare prioriteras. Avgifter är angivna vid respektive jakt. Ungdomar (under 25 år) betalar halv avgift.

Anmälan skriftligt senast tre veckor före jakttillfälle till Jägareförbundet Skåne, Box 572, 291 25 Kristianstad alternativt fax 044-12 93 57 eller e-post vo9@jagareforbundet.se

Avgift skall vara inbetald till Jägareförbundet Skåne, bankgiro 952-8357 före jakten.

Datum Titel Arrangör
2017-01-20 Utbildningsjakt rådjur, hare Olahus 18 december har flyttats till 2017, 20 januari JF Skåne
2017-02-05 Utbildningsjakt – rävjakt med drivande hundar, Vånga JF Skåne
2017-09-02--03 Utbildningsjakt – pürsch/vakjakt: Jönstorp, 2017-09-02–03 JF Skåne
2017-09-13 Utbildningsjakt – Andjakt inkl apporteringsträning Hörby:2017-09-13, 09–27 och 10–25 JF Skåne
2017-09-24 Utbildningsjakt kulvapen- Vakjakt vildsvin och dovhjort Agusa 2017-09-24 och 2017-10-20 (ändrad tid!) JF Skåne
2017-09-27 UTBILDNINGSJAKT – ANDJAKT INKL APPORTERINGSTRÄNING HÖRBY:2017-09-13, 09–27 OCH 10–25 JF Skåne
2017-10-01 Utbildningsjakt – Harjakt Skarhult (endast ungdom) 2017-10-01 (Svea Skog bjuder på jakttillfället, ingen avgift)! JF Skåne
2017-10-04 Andjakt inkl apporteringsträning Skarhult: 2017-10-04 och 10–18. JF Skåne
2017-10-06 Utbildningsjakt – Rådjur, harjakt Vitemölle 2017-10-06 och 11–10 JF Skåne
2017-10-07 Extrainsatt vakjakt vildsvin och dovhjort 7 oktober JF Skåne
2017-10-15 Utbildningsjakt hagel – Rådjur, harjakt Olahus, 2017-10–15, 11–19 samt 2018-01-21 JF Skåne
2017-10-18 Andjakt inkl apporteringsträning Skarhult: 2017-10-04 och 10–18. JF Skåne
2017-10-20 UTBILDNINGSJAKT KULVAPEN – VAKJAKT VILDSVIN OCH DOVHJORT AGUSA 2017-09-24 OCH 2017-10-20 (ändrad tid!). JF Skåne
2017-10-25 Andjakt inkl apporteringsträning Hörby 2017-10–25. JF Skåne
2017-11-02--05 Ungdomsläger för jägarungdomar 15-25 år JF Skåne
2017-11-10 Utbildningsjakt – Rådjur, harjakt Vitemölle 2017-10-06 och 11–10 JF Skåne
2017-11-17 Utbildningsjakt rådjur/hare, extrajakt på Fulltofta 17 november JF Skåne
2017-11-26 Rådjur, harjakt Olahus, hagel 2017-11–26 (obs ändrad tid) och 2018-01-21 (avgift: 600 kr, ungdom halva priset) JF Skåne
2017-12-08 Utbildningsjakt – Älgtilldelning slut – ändrad inriktning till hageljakt rådjur, hare, räv. Olahus, 2017-12-08. JF Skåne
2018-01-21 Rådjur, harjakt Olahus, hagel 2018-01-21 JF Skåne
2018-03-25 Utbildningsjakt vaktjakt klass 1-vapen på dovvilt och vildsvin i Agusa Vilthägn JF Skåne
2018-04-29 Utbildningsjakt vaktjakt på dovvilt och vildsvin i Agusa vilthägn – kulvapen klass 1 JF Skåne
2018-09-01--02 Utbildningsjakt, Pürsch, vaktjakt: Jönstorp på dovhjort, råbock och vildsvin (kulvapen) JF Skåne
2018-09-23 Utbildningsjakt vaktjakt på dovvilt och vildsvin i Agusa vilthägn – kulvapenjakt JF Skåne
2018-10-04 Utbildningsjakt andjakt med apporteringsträning Skarhult JF Skåne