Utbildningsjakter

torsdag, 9 januari 2020
Av: Uno

Jakterna är avsedda för medlemmar i Jägareförbundet, nya jägare prioriteras. Avgifter är angivna vid respektive jakt. Ungdomar (under 25 år) betalar halv avgift.

Anmälan skriftligt senast tre veckor före jakttillfälle till Jägareförbundet Skåne, Box 572, 291 25 Kristianstad alternativt fax 044-12 93 57 eller e-post vo9@jagareforbundet.se

Avgift skall vara inbetald till Jägareförbundet Skåne, bankgiro 952-8357 före jakten.

Datum Titel Arrangör
2020-01-19 Utbildningsjakt (hagel) rådjur/småvilt Hässleholm 19 januari 2020 JF Skåne
2020-03-22 Utbildningsjakt/vaktjakt klass 1, vildsvin och hjortkalv på Agusa 22 mars – INSTÄLLD! Jägareförbundet Skåne
2020-04-26 Utbildningsjakt/vaktjakt klass 1, vildsvin och hjortkalv på Agusa 26 april. INSTÄLLD! Jägareförbundet Skåne
2020-09-05--06 Utbildningsjakt pyrsch/vaktjakt dovhjort, rådjur och vildsvin i trakten av Degeberga 5–6 september Jägareförbundet Skåne
2020-09-20 Utbildningsjakt/vaktjakt klass 1, vildsvin och hjortkalv på Agusa Jägareförbundet Skåne
2020-09-24 Utbildningsjakt andjakt med apporteringsträning Eslövs kommun 24 september för ungdomar och nya jägare Jägareförbundet Skåne