Utbildningsjakter

torsdag, 9 januari 2020
Av: Uno

Jakterna är avsedda för medlemmar i Jägareförbundet, nya jägare prioriteras. Avgifter är angivna vid respektive jakt. Ungdomar (under 25 år) betalar halv avgift.

Anmälan skriftligt senast tre veckor före jakttillfälle till Jägareförbundet Skåne, Box 572, 291 25 Kristianstad alternativt fax 044-12 93 57 eller e-post vo9@jagareforbundet.se

Avgift skall vara inbetald till Jägareförbundet Skåne, bankgiro 952-8357 före jakten.

Datum Titel Arrangör
2020-01-19 Utbildningsjakt (hagel) rådjur/småvilt Hässleholm 19 januari 2020 JF Skåne