Valberedningen

fredag, 29 april 2022
Av: admin
Valberedning        
Ottosson Ulf kaptenens@sjobo.nu 076-394 49 21 Valberedning sammankallande
Hansson Christine christine.hansson@gmail.com 070-944 28 05 Valberedning 
Holst Anette anette.holst@ektv.nu 070-5239896 Valberedning
Nilsson Per Ingvar pi@spettkakan.se 073-374 93 65 Valberedning
Kettels Janine janine.kettels@gmail.com 073-054 38 11 Valberedning

Valberedningsarbete inför årsstämman 2022.

Valberedningen i Jägareförbundet Skåne har den viktiga uppgiften att skapa underlag/ge förslag till länsföreningens årsstämma att välja bästa möjliga styrelse.

Valberedningens arbete bygger på delaktighet inom organisationen och vi tar därför gärna emot namnförslag från våra jaktvårdskretsar och medlemmar. 

Styrelsen har den viktiga rollen att leda och driva vår verksamhet under verksamhetsåret. För att detta skall fungera på tillräckligt bra sätt krävs engagerade styrelsemedlemmar med olika kompetenser/erfarenheter och som har den tid som krävs att avsätta.

För att få ett bra underlag för vårt viktiga arbete har vi skickat en enkät till nuvarande styrelsen bl a för att få en uppfattning om vilka kompetenser som krävs och hur styrelsearbetet idag fungerar.

Har du förslag på lämplig person/kandidat till länsföreningens styrelse så kan du kontakta valberedningens sammankallande Ulf Ottosson e-post . kaptenens@sjobo.nu

Vi ser gärna att du motiverar ditt förslag.