Valberedningen

tisdag, 26 januari 2021
Av: admin
Valberedning        
Tullberg Jan B janb.tullberg@telia.com 070-6558588 Valberedning sammankallande
Strand  Uno uno.strand@gmail.com 070-8293761 Valberedning 
Lindahl Håkan hakanlindahl74@gmail.com 070-8802307 Valberedning
Gunnarsson Bo bo.gunnarsson@bjarenet.com 070-5466046 Valberedning
Hansson Christine christine.hansson@gmail.com 070-9442805 Valberedning

Valberedningsarbete inför årsstämman 2021.

Valberedningen i Jägareförbundet Skåne har den viktiga uppgiften att skapa underlag/ge förslag till länsföreningens årsstämma att välja bästa möjliga styrelse.

Valberedningens arbete bygger på delaktighet inom organisationen och vi tar därför gärna emot namnförslag från våra jaktvårdskretsar och medlemmar. 

Styrelsen har den viktiga rollen att leda och driva vår verksamhet under verksamhetsåret. För att detta skall fungera på tillräckligt bra sätt krävs engagerade styrelsemedlemmar med olika kompetenser/erfarenheter och som har den tid som krävs att avsätta.

För att få ett bra underlag för vårt viktiga arbete har vi skickat en enkät till nuvarande styrelsen bl a för att få en uppfattning om vilka kompetenser som krävs och hur styrelsearbetet idag fungerar.

Har du förslag på lämplig person/kandidat till länsföreningens styrelse så kan du kontakta valberedningens sammankallande Jan B Tullberg på e-post janb.tullberg@telia.com . Vi ser gärna att du motiverar ditt förslag.