Vilt och viltvård

onsdag, 11 december 2019
Av: admin

Här kan du läsa om trofébedömningar, vilt och viltvård, så som viltvatten, viltrapporteringar med mera. Välj i menyn till vänster!

Nu är jaktåret 2018/2019 summerat i en återrapport av ” Övrigt vilt” för Skåne.

Läs mer här: https://jagareforbundetskane.se/2019/12/nu-ar-jaktaret-2018-2019-summerat-i-en-aterrapport-av-ovrigt-vilt-for-skane/

Allmän jaktid på älgkalv
Frågan om årets allmänna jakttid på älgkalv har jag och några till fått vi ett flertal tillfällen.
I år skiljer sig antalet dagar då älgkalv är lovlig för jakt på oregistrerade områden inom länet.
I södra och Mellersta älgförvaltningsområdena är jakttiden endast en dag, dvs 14 oktober 2019. I de tre andra älgförvaltningsområdena är det två dagar, dvs 14 – 15 oktober 2019.
Länk till karta över älgförvaltningsområdena:
https://www.lansstyrelsen.se/…/1…/Älgforvaltningsomraden.pdf
Länk till beslutet om årets älgjakt på Länsstyrelsens hemsida:
https://www.lansstyrelsen.se/…/Beslut%20om%20jakttider%20oc…

Fredrik Jönsson
Jaktvårdskonsulent