Trofébedömning

måndag, 4 december 2017
Av: admin

Trofébedömning

Bildarkiv:

Fotograf av de fem bilderna du kan se i bildspelet är Jonas Paulsson. Bilderna är från trofébedömningar som gjordes på Skånska Jakt- & Fiskemässan 2010.

Trofébedömning

Trofébedömning äger b la rum under 2018 på Skånska Jakt- & Fiskemässan, Bosjökloster, 25-26 augusti
Enligt Svenska Jägareförbundets och CIC:s statuter bedöms nationella troféer som älg, kronhjort och dovhjort, rådjur, vildsvin, mufflon samt skallar av b la räv, grävling och björn. Kostnad: 250 kr per bedömning av betar och horn för medlem (400 kr för icke medlem), 150 kr för bedömning av kranium för medlem (300 kr icke medlem). Avgift för eventuell medalj oberoende av storlek och valör 100 kr.

Kontakta Jägareförbundets kontor i Kristianstad, Skara, Eksjö eller Kalmar på telefon 077-1830 300 alternativt någon av trofébedömarna nedan direkt:

Skåne

Mäter kronhjort, dovhjort, älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Poul-Erik Jensen, Löberöd, 070-383 30 72

Per Larsson, Blentarp, 070-826 14 47

Pär Olsson, Hjärnarp, 070-336 22 35

Fredrik Jönsson, Kristianstad, 010-58 47 664

Mäter älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Louise Gårdefalk, Kristianstad, 010-58 47 847

Thomas Ohlsson, Kristianstad, 010-58 47 958

Halland

Mäter kronhjort, dovhjort, älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Jan-Eric Jansson, Laholm, 070-262 90 39

Lars Hallgren, Falkenberg, 070-630 13 96

Mäter älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Fredrik Jonsson, Falkenberg, 070-968 58 25

Roland Werdien, Åsa, 070-415 18 79

Blekinge

Mäter kronhjort, dovhjort, älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Mattias Lilja, Sölvesborg, 076-135 89 45

Mäter älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

John Nilsson, Sturkö, 070-990 25 39

Västra Götaland

Mäter kronhjort, dovhjort, älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Karl-Johan Brindbergs, Skara, 010-58 47 036

Mäter älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Hanna Ståhl, Skara, 010-58 47 287

Några vanliga frågor och svar om trofébedömning:

Hur länge måste en trofé torka innan den kan bedömas?

En trofé skall torka minst 30 dagar, räknat från kokdag, innan den kan bedömas. Det är upp till varje trofébedömare att neka till att mäta troféer som man bedömer ej vara torkade.

Är mitt rådjurshorn värt att mäta?

Du kan få en grov uppfattning om medaljens valör genom att väga hornet. Väger trofén (kapad genom ögonhålan och med näsbenet kvar) 350 gram så räcker den ofta till brons, cirka 400 gram behövs till silver och cirka 450 gram till guld.

Tjänar jag på att råbockstrofén mäts med hel skalle?

Oftast gör man det. Svenska råbockar är stora. Om en trofé bedöms med hel skalle så drar man ifrån 90 gram på hornvikten. I själva verket väger underdelen av skallen (utan underkäke) ofta 100-110 gram.

Finns det några tumregler även för andra viltarter?

Egentligen så är det bara rådjur som man grovt kan skatta poängvalören genom att väga hornet. Andra viltarter måste mätas. Möjligen kan man generellt säga att för vildsvinsbetar så krävs en längd av underbetarna om minst 20 cm för att hålla medaljklass.

Jag har hittat fällhorn som jag monterat på ett pannben i plast. Kan jag få dessa horn bedömda?

Nej, monterade fällhorn eller troféer där hornstängerna skruvats fast, kan inte blir föremål för trofébedömning.

Kan trofén vara monterad på sköld?

Nej, trofén måste vara åtskild från skölden. Däremot är det OK att trofé från älg är monterad på sköld.

Vilka viltarter kan man göra trofébedömning på?

Vanligast är hjortdjuren men även kranier av rovdjur kan mätas. De flesta trofébedömare mäter älg, rådjur och vildsvin. Kronhjort och dovhjort är det färre som mäter. Ett fåtal av trofébedömarna har också utbildning i bedömning av exotiskt vilt t e x från Afrika.

Vad kostar det att göra en trofébedömning?

Som medlem i Jägareförbundet betalar man 250 kr per trofé (för kranium är priset 150 kr) och 100 kr per medalj. I priset ingår ett värderingsintyg.

Svenska Jägareförbundet

Fredrik Jönsson

Jaktvårdskonsulent

Fotograf av de fem bilderna du kan se i bildspelet är Jonas Paulsson. Bilderna är från trofébedömningar som gjordes på Skånska Jakt- & Fiskemässan 2010.

 

Uppdaterad 2017-12-04 (nya telefonnummer)

 

Trofébedömarna bedömer dina troféer efterhand som de kommer in.

Trofébedömning äger b la rum under 2017 på

Malmö Viltvårdsförening, 6 februari

Kronvildagen, Övedskloster, 1 april

Skånska Jakt- & Fiskemässan, Bosjökloster, 26 – 27 augusti
Enligt Svenska Jägareförbundets och CIC:s statuter bedöms nationella troféer som älg, kronhjort och dovhjort, rådjur, vildsvin, mufflon samt skallar av b la räv, grävling och björn. Kostnad: 250 kr per bedömning av betar och horn för medlem (400 kr för icke medlem), 150 kr för bedömning av kranium för medlem (300 kr icke medlem). Avgift för eventuell medalj oberoende av storlek och valör 100 kr.

Kontakta Jägareförbundets kontor i Kristianstad på telefon 044-12 93 40 eller kontoret i Skara på telefon 0511-37 65 50 alternativt någon av trofébedömarna nedan direkt:

Skåne

Mäter kronhjort, dovhjort, älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Poul-Erik Jensen, Löberöd, 070-383 30 72, Per Larsson, Blentarp, 070-826 14 47, Pär Olsson, Hjärnarp, 070-336 22 35, Fredrik Jönsson, Kristianstad, 044-12 93 44

Mäter älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Louise Gårdefalk, Kristianstad, 044-12 93 45, Thomas Ohlsson, Kristianstad, 044-12 93 41

Halland

Mäter kronhjort, dovhjort, älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Jan-Eric Jansson, Laholm, 070-262 90 39, Lars Hallgren, Falkenberg, 070-630 13 96

Mäter älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Fredrik Jonsson, Kristianstad, 044-12 93 51, Roland Werdien, Åsa, 070-415 18 79

Blekinge

Mäter kronhjort, dovhjort, älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Mattias Lilja, Sölvesborg, 076-135 89 45

Mäter älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

John Nilsson, Sturkö, 070-990 25 39

Västra Götaland

Mäter kronhjort, dovhjort, älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Karl-Johan Brindbergs, Skara, 0511-37 65 53

Mäter älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Hanna Ståhl, Skara, 0300-194 16

Några vanliga frågor och svar om trofébedömning:

Hur länge måste en trofé torka innan den kan bedömas?

En trofé skall torka minst 30 dagar, räknat från kokdag, innan den kan bedömas. Det är upp till varje trofébedömare att neka till att mäta troféer som man bedömer ej vara torkade.

Är mitt rådjurshorn värt att mäta?

Du kan få en grov uppfattning om medaljens valör genom att väga hornet. Väger trofén (kapad genom ögonhålan och med näsbenet kvar) 350 gram så räcker den ofta till brons, cirka 400 gram behövs till silver och cirka 450 gram till guld.

Tjänar jag på att råbockstrofén mäts med hel skalle?

Oftast gör man det. Svenska råbockar är stora. Om en trofé bedöms med hel skalle så drar man ifrån 90 gram på hornvikten. I själva verket väger underdelen av skallen (utan underkäke) ofta 100-110 gram.

Finns det några tumregler även för andra viltarter?

Egentligen så är det bara rådjur som man grovt kan skatta poängvalören genom att väga hornet. Andra viltarter måste mätas. Möjligen kan man generellt säga att för vildsvinsbetar så krävs en längd av underbetarna om minst 20 cm för att hålla medaljklass.

Jag har hittat fällhorn som jag monterat på ett pannben i plast. Kan jag få dessa horn bedömda?

Nej, monterade fällhorn eller troféer där hornstängerna skruvats fast, kan inte blir föremål för trofébedömning.

Kan trofén vara monterad på sköld?

Nej, trofén måste vara åtskild från skölden. Däremot är det OK att trofé från älg är monterad på sköld.

Vilka viltarter kan man göra trofébedömning på?

Vanligast är hjortdjuren men även kranier av rovdjur kan mätas. De flesta trofébedömare mäter älg, rådjur och vildsvin. Kronhjort och dovhjort är det färre som mäter. Ett fåtal av trofébedömarna har också utbildning i bedömning av exotiskt vilt t e x från Afrika.

Vad kostar det att göra en trofébedömning?

Som medlem i Jägareförbundet betalar man 250 kr per trofé (för kranium är priset 150 kr) och 100 kr per medalj. I priset ingår ett värderingsintyg.

Svenska Jägareförbundet

Fredrik Jönsson

Jaktvårdskonsulent

Fotograf av de fem bilderna du kan se i bildspelet är Jonas Paulsson. Bilderna är från trofébedömningar som gjordes på Skånska Jakt- & Fiskemässan 2010.

 

Uppdaterad 2017-09-19