Trofébedömning

tisdag, 12 januari 2021
Av: admin

Trofébedömning

Trofébedömarna bedömer dina troféer efterhand som de kommer in.

Enligt Svenska Jägareförbundets och CIC:s statuter bedöms nationella troféer som älg, kronhjort och dovhjort, rådjur, vildsvin, mufflon samt skallar av b la räv, grävling och björn. Kostnad: 300 kr per bedömning av betar, horn och kranium för medlem (600 kr för icke medlem). Avgift för eventuell medalj oberoende av storlek och valör 150 kr.

Kontakta Jägareförbundets kontor i Kristianstad, Skara, Eksjö eller Kalmar på telefon 077-1830 300 alternativt någon av trofébedömarna nedan direkt:

Skåne

Mäter kronhjort, dovhjort, älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Poul-Erik Jensen, Löberöd, 070-383 30 72

Per Larsson, Blentarp, 070-826 14 47

Pär Olsson, Hjärnarp, 070-336 22 35

Fredrik Jönsson, Kristianstad, 010-58 47 664

Mäter älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Louise Gårdefalk, Kristianstad, 010-58 47 847

Thomas Ohlsson, Kristianstad, 010-58 47 958

Halland

Mäter kronhjort, dovhjort, älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Jan-Eric Jansson, Laholm, 070-262 90 39

Lars Hallgren, Falkenberg, 070-630 13 96

Mäter älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Fredrik Jonsson, Falkenberg, 070-968 58 25

Roland Werdien, Åsa, 070-415 18 79

Blekinge

Mäter älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

John Nilsson, Sturkö, 070-990 25 39

Karin Stoeckemann, Kalmar, 010-58 47 76

Några vanliga frågor och svar om trofébedömning:

Hur länge måste en trofé torka innan den kan bedömas?

En trofé skall torka minst 30 dagar, räknat från kokdag, innan den kan bedömas. Det är upp till varje trofébedömare att neka till att mäta troféer som man bedömer ej vara torkade.

Är mitt rådjurshorn värt att mäta?

Du kan få en grov uppfattning om det är värt att värdera hornet genom att väga hornet. Väger trofén (korrekt kapad genom ögonhålan och med näsbenet kvar) 350 gram så räcker den ofta till medalj.

Tjänar jag på att råbockstrofén mäts med hel skalle?

Oftast gör man det. Svenska råbockar är stora. Om en trofé bedöms med hel skalle så drar man ifrån 90 gram på hornvikten. I själva verket väger underdelen av skallen (utan underkäke) ofta 100-110 gram.

Finns det några tumregler även för andra viltarter?

Egentligen så är det bara rådjur som man grovt kan skatta poängvalören genom att väga hornet. Andra viltarter måste mätas. Möjligen kan man generellt säga att för vildsvinsbetar så krävs en längd av underbetarna om minst 20 cm för att hålla medaljklass.

Jag har hittat fällhorn som jag monterat på ett pannben i plast. Kan jag få dessa horn bedömda?

Nej, monterade fällhorn eller troféer där hornstängerna skruvats fast, kan inte blir föremål för trofébedömning.

Kan trofén vara monterad på sköld?

Nej, trofén måste vara åtskild från skölden. Däremot är det OK att trofé från älg är monterad på sköld.

Vilka viltarter kan man göra trofébedömning på?

Vanligast är hjortdjuren men även kranier av rovdjur kan mätas. De flesta trofébedömare mäter älg, rådjur och vildsvin. Kronhjort och dovhjort är det färre som mäter. Ett fåtal av trofébedömarna har också utbildning i bedömning av exotiskt vilt t e x från Afrika.

Vad kostar det att göra en trofébedömning?

Som medlem i Jägareförbundet betalar man 300 kr per trofé och 150 kr per medalj. I priset ingår ett värderingsintyg.

 

Svenska Jägareförbundet

Fredrik Jönsson

Jaktvårdskonsulent

Fotograf av de fem bilderna du kan se i bildspelet är Jonas Paulsson. Bilderna är från trofébedömningar som gjordes på Skånska Jakt- & Fiskemässan 2010.

Uppdaterad 2020-10-20