Viltsjukdomar

tisdag, 12 januari 2021
Av: Uno

Information till jägare om ASF och CWD

Jordbruksverket har förmedlat information till Länsstyrelsen som härmed vidareförmedlas till e-postadresser för: älgskötselområden, licensområden för älg, älgförvaltningsgrupper och licensområden för kronhjort. Länsstyrelsen uppmanar till att sprida vidare informationen till jägare.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en virussjukdom som drabbar tamgris och vildsvin (men inte människa). Den sprider sig snabbt i Europa och Asien och utgör ett stort problem för grisbranschen och samhället. Spridning kan ske mellan djur eller med material, kläder, skodon och livsmedel. Viruset överlever mycket länge i kallrökt fläsk, skinka och korv. Det finns en tydlig risk att vi får in ASF i Sverige, och det är då mest sannolikt att det är vildsvin som drabbas.

Övervakning av ASF med jägarnas hjälp

Om sjukdomen etableras i Sverige är det nödvändigt att vi upptäcker smittan snabbt så vi kan bekämpa den effektivt. Alltså är det mycket viktigt att undersöka alla självdöda vildsvin som påträffas. Detta kan jägarna hjälpa till med genom att rapportera självdöda vildsvin:

Andra råd till jägare

 Släng inte resterna av din matsäck i skog och mark där vildsvin kan äta dem! Livsmedel såsom importerad kallrökt skinka och korv kan i värsta fall sprida ASF till vildsvinen. Därför ska alla matrester slängas i soporna.

På Svenska Jägareförbundets hemsida finns mer information om ASF riktad till jägare.

CWD

Chronic wasting disease (CWD) är en prionsjukdom som spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet. Sjukdomen, som också kallas avmagringssjuka, har även påvisats hos vildren, älg och kronhjort i Norge, samt hos älg i Finland. Samtliga påvisade fall på älg och kronhjort har hitintills varit på äldre djur. I Sverige upptäcktes den första gången i våras hos två 16-åriga älgkor i Norrbotten.

Det finns olika varianter av sjukdomen. Fallen hos äldre älgar och kronhjort kan vara spontant uppkomna. Om det stämmer så kan den här varianten förväntas förekomma hos äldre hjortdjur oavsett vilket land de befinner sig i. Den variant som upptäckts på vildren i Norge verkar istället vara smittsam och liknar mer den variant av sjukdomen som sedan tidigare beskrivits från Nordamerika. Sjukdomen förefaller att inte drabba människa, men smittriskerna är inte helt utredda. Myndigheterna rekommenderar därför att man inte äter djur som bär på CWD.

Sjukdomen övervakas nu i två steg:

  1. en generell övervakning av sjuka och självdöda hjortdjur 2018-2020 på nationell nivå i hela landet enligt EUs rekommendationer – se mer nedan, och
  2. en intensivare utökad provtagning på normalskjuten älg och slaktad ren (rådjur i förekommande fall) 2019 i Norrbotten i det älgskötselområde där de två fallen hittades i våras. Särskild information om denna provtagning har spridits i det aktuella älgskötselområdet och tas inte upp här.

Nationell övervakning av CWD under 2018-2020 med jägarnas hjälp

För att förstå vilken variant av CWD vi har i Sverige behöver vi ta reda på mer om sjukdomens förekomst; – Var i landet finns den, hos vilka djur förekommer den och hur ser spridningen i kroppen hos de sjuka djuren ut? Vi kan sedan göra en bedömning av om sjukdomen förefaller smittsam, och därför om möjligt behöver begränsas, eller om den är spontant uppkommen och kan lämnas utan särskild åtgärd.

För att få in den nödvändiga informationen behövs jägarnas hjälp med provtagning enligt nedan:

 På SVAs hemsida finns generell information om CWD, samt detaljerad information om CWD-övervakningen i Sverige.

På Svenska Jägareförbundets hemsida finns mer information om CWD riktad till jägare.

Kontakt

Om ni har frågor om övervakningen av ASF eller CWD kan ni kontakta

Tack för er hjälp!

Med vänliga hälsningar

Malin Håkansson

Vilthandläggare Naturskyddsenheten

010-224 16 93

malin.hakansson@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd