jp 2

agusa vilthagn ban

unga jagare 2

Villkor för träning av hund på vildsvin i Agusa vilthägn

Dessa regler är framtagna för att minska stressnivån för de djur vi tränar på, samt att på ett så nära naturligt sätt som möjligt träna sin hund och ge hunden den erfarenheten som kan vara nödvändig för att hantera möten med djur i det vilda. Vi får genom denna typ av träning även se hundens lämplighet. 

 

En bokad tid gäller för en hund.

 

Priser

 • 850 kr för medlem
 • 1250 kr för icke medlem

Är du medlem i Jägareförbundet?
Var noga med att fylla i medlemsnummer om du är medlem, har du inte fyllt medlemsnummer och är medlem gäller priset för icke medlemmar.

 

Regler för träning av hund på vildsvin i Agusa vilthägns träningshägn

 • Hunden ska vara försäkrad.
 • Hunden ska vara 1 år eller äldre för att träna på vildsvin i Agusa vilthägns träningshägn.
 • Hunden ska vara frisk, i god fysik och vara utan skador.
 • Hund får jobba under högst 30 minuter med vildsvinen vid träningstillfället. 
 • Hunden får inte visa överdrivet eller ihållande aggressivt beteende mot träningsdjuren
 • Olämplig hund måste direkt avbrytas från träning.
 • Ingen fotografering och filmning i träningshägn under träning och test. Fråga INTE instruktör om det är ok att filma eller fotografera, beslutet är taget utifrån SKK Jakthundskommiténs bestämmelser. 

 Jägareförbundet Skåne eller instruktörer för hundträning i Agusa vilthägn ansvar ej för eventuella skador som inträffar under träning eller vistelse i hägnet.

 


 

Bra att tänka på

 • Om din hund löper, var medveten om hur hon förändras mentalt under löpet. Vissa tikar kan tappa fokus och att träna på vildsvin när hunden är ofokuserad kan göra att hunden missar ett utfall från vildsvinen och får en dålig erfarenhet med sig. Tikar som löper kan även störa andra hundar som senare kommer till hägnet för träning, meddela din instruktör om hunden löper för att se om ni kommer fram till en lösning.
 • Inkallning, din hund ska gå att kalla in och få med sig ut från hägnet efter träningstiden, om hunden inte går att kalla in kan du debiteras ytterligare kostnader, Jägareförbundet Skåne har ett flertal instruktörer som kan hjälpa till med lydnads- och inkallningsträning.

Hundträning kan ställas in vid extremväder såsom värme, torka, kyla, skare, mycket snö och liknande som kan innebära risk för träningsdjur och hundar. 


 

Betalning sker via Swish, märk "Träning i Agusa vilthägn"

1232881035

QR hägnträning 2