Hundar

 


Hundgruppen

Johan Olsson, sammankallande, länshundansvarig

Magnus Gröndahl, länshundansvarig

Marieth Johansson

Carina Hanson

Christine Hansson

Carina Fridh


 

Omkring 150 000 av landets 700 000 hundar används vid jakt och de mest populära jaktformerna bygger på att vi har tillång till tränade jakthundar. Dessutom används hundar vid alla former av eftersök på djur som skadats i trafiken eller vid jakt. God jaktetik kräver närvaro av tränade jakthundar och mot den bakgrunden är det självklart att Jägareförbundet Skåne arbetar för att antalet väldresserade jakthundar ständigt ökar i antal.
Jägareförbundets hundprojekt omfattar en rad punkter som alla strävar mot samma mål – fler lydiga jakthundar. Mer information om jägareförbundets hundprojekt finns att läsa längre ner på sidan. 

 

 

Jägareförbundets hundprojekt

Lydigare jakthundar

Utbildade lydnadsinstruktörer ska finnas inom alla regioner så att alla Jägare har möjlighet att gå en grundlydnadskurs med sin hund. Kurserna är speciellt upplagda med tanke på de krav som ställs på jakthundar. Full kontroll och bättre kontakt med hunden är målsättningen.

Som ett led i projektet har Jägareförbundet Skåne utbildade instruktörer, som håller kurser på lite olika platser i Skåne både i lydnad och eftersök. Här på hemsidan hittar du både aktuella kurser och kontaktuppgifter till samtliga instruktörer.

Skarmklipp.jpg
Några av målen med Jägareförbundets utbildning för jakthundsinstruktörer är att de skall ha god teoretisk och praktisk kunskap om:

hur en hund tränas för praktisk tillämpning under jakt
att utbildningen sker individuellt i grupp
att skapa kontakt och kontroll (god relation) mellan förare och hund
utbildningsmetoder med hänsyn tagen till hundens individuella mentala förutsättningar
förarens rättigheter/skyldigheter gentemot sin hund problemlösningar, mentalkunskap, pedagogik

 

Eftersök och viltpår

Eftersök och viltspår är något många tränar och utövar.

Eftersök och viltspår är två ganska skilda begrepp

  • viltspår kan man träna och utöva utan att utföra ett eftersök
  • eftersök omfattar ett betydligt bredare innehåll, både praktiskt och teoretiskt

Jägareförbundet Skåne har instruktörer som erbjuder eftersöks- och viltspårkurser, båda är lika viktiga delar för att lyckas med eftersök.

Målsättningen är att det ska finnas kvalificerade och rutinerade eftersöksekipage som kan klara svårare eftersök vid jakt eller i samband med trafikolyckor. Ekipage som uppfyller kraven benämns Godkända eftersöksekipage. 

De godkända ekipagen kan ha olika behörighet, erfaren eftersöksjägare med….

eftersok jamhhund 300x195a. Enbart spårhund på klövvilt
b. Spårhund på klövvilt som även kan arbeta lös som ställande hund på älg och kronvilt.
c. Spårhund på klövvilt som även kan fungera lös som avfångningshund på rådjur eller dovvilt
d. Spårhund på klövvilt som även kan arbeta lös som ställande hund på vildsvin. Endast ekipage med behörighet d är godkända som eftersökshundar på vildsvin.
e. Jägare med hund som genomgått särskild utbildning i björneftersök.

I ett godkänt ekipage kan även två hundar ingå, där den ena är en ren spårhund och den andra kan arbeta lös som ställande eller avfångningshund. Jägareförbundets hundprojekt omfattar även arbete med att öka det nordiska samarbetet på hundsidan samt ett närmande mellan Kennelklubbens specialhundklubbar på jakthundssidan och Svenska Jägareförbundet.

Viltspårprov genomförs med krav enligt anlagsklass och med krav enligt öppen klass.

Ekipaget måste vara godkänt i anlagsklass för att få genomföra ett prov i öppen klass.

Viltsparprov

Eftersök vildsvin kräver något extra av hunden och dess förare.
vildaville 300x213Det har därför tagits fram ett speciellt eftersöksprov för vildsvin. Detta prov skiljer sig från vanliga viltspårprov, eftersom det inte bara är hundens förmåga att spåra som bedöms utan även förarens agerande under provet. I provet ingår även skottplatsundersökning och löshundsarbete.