Personuppgiftspolicy Jägareförbundet Skåne

Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter så att du känner dig säker på att dina uppgifter hanteras i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR (Dataskyddsförordningen).

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alternativt ringa 077-183 03 00 vid frågor.

Insamling av personuppgifter

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, medlemsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bankkontonummer (vid reseräkningar eller kostnadsersättningar) och bilder.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig via anmälningsformulär till läger och jakter, via anmälningar per e-post eller telefon och via reseräkningar från dig som varit funktionär. Om du är medlem i Svenska Jägareförbundet har vi via vårt medlemsregister åtkomst till de personuppgifter du lämnat i samband med att du blev medlem. Behandling av dina personuppgifter kan också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande redovisning och beskattning. I det senare fallet rapporteras uppgifterna vidare till Skatteverket.

Hantering och lagring av personuppgifter

Vår rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

Jägareförbundet Skåne behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning och behandlingen baseras antingen på avtal (medlemskapet i Svenska Jägareförbundet), rättslig skyldighet, legitimt intresse (för att kunna genomföra en aktivitet eller kurs) eller samtycke. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller om det finns ett legitimt intresse är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig till en aktivitet eller kurs arrangerad av Jägareförbundet Skåne eller skickar in en reseräkning till Jägareförbundet Skåne.

Återkallelse av samtycke Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan.

Administration av din anmälan och utskick av information

För att kunna administrera din anmälan till en aktivitet eller kurs använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används t ex för att upprätta deltagarlistor och för att kunna ge dig service vid frågor. Vi använder tex din e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig. När du har anmält dig till en aktivitet använder vi dina personuppgifter för att skicka en anmälningsbekräftelse och eventuell faktura/betalningsinformation samt annan viktig information. Vi informerar sedan den som är ansvarig för aktiviteten eller kursen om deltagarnas namn och kontaktuppgifter för att en närvarokontroll skall kunna ske och för att deltagarna skall kunna nås vid sen ankomst. Uppgifterna om närvarokontrollen skickas sedan till den som är redovisningsansvarig för att avstämning skall kunna ske av att deltagaravgiften blivit inbetald. Om någon glömmer kvar persedlar vid ett läger eller en kurs använder vi kontaktuppgifterna för att kunna nå dig. Vid försenad inbetalning av anmälningsavgiften kan dina personuppgifter komma att rapporteras till Kronofogden för indrivning.

Uppgifterna i medlemsregistret kan användas för att kommunicera medlemsinformation till dig som medlem eller för att informera dig om kommande möten i kretsarna eller aktiviteter i länsföreningen eller kretsarna. Personuppgifter som du lämnar vid anmälningar till aktiviteter eller kurser kan under 1-2 års tid komma att användas för att informera dig om kommande liknande aktiviteter eller fortsättningskurser.