styrelse header 22 1

 

Jägareförbundet Skåne arrangerar utbildningsjakter hagel- och kulvapenjakter för att utbilda nya jägare och belysa olika jaktformer.

Jakterna är till för nya jägare, oberoende av ålder, som inte har någon större erfarenhet av jakt.

Vi inleder alltid med en utbildningsgenomgång med information om aktuell jaktform (t ex hageljakt, kulvapenjakt, vaktjakt, drevjakt).

Utbildningsjakterna med hagelvapen kompletteras oftast med förevisning av vapenverkan.  

Jaktledaren går också igenom PM för jakten med tonvikt på aktuella säkerhetsbestämmelser.

Du måste vara medlem i Svenska Jägareförbundet.

Avgifter är angivna vid respektive jakt. Ungdomar (under 25 år) betalar halv avgift.

Anmälan enligt anmälningslänk för resp utbildningsjakt ifylls senast tre veckor före jakttillfälle.

Avgift skall vara inbetald till Jägareförbundet Skåne, bankgiro 952-8357 före jakten.

 

Kommande utbildningsjakter