Hundinstruktörer inom Jägareförbundet Skåne - genomförd kompetensutbildning

4LS= Instruktör 4 lätta steg. Steg 1, 2, 3, 4
ES (steg)= InstruktörskursEftersök 1, 2

M (kompetenshöjande verksamhet)= Deltagit i/följt inofficiell mentaltest

BPH = 1) Är godkänd som beskrivare BPH, 2) Är godkänd testledare BPH

Jakthundsinstruktörer Jägareförbundet Skåne 

Grundförutsättningar/krav

Medlem i Jägareförbundet Skåne och i en av länets jaktvårdskretsar.

Överenskommelse tecknad mellan instruktör och Jägareförbundet (skrivs i samband med första instruktörsutbildningen).

Är utbildad och utbildar enligt Jägareförbundets utbildningskoncept (4 Lätta Steg, 4LS).

Deltar i kompetensutveckling (KU) och Jakthundens Dag minst vartannat år. 

Genomför medlemsinformation och aktivt värvar medlemmar till Jägareförbundet.

Förteckning över jakthundsinstruktörer 

Bild: Jakthundsinstruktörer med Barbro Börjesson - KU problemlösning hund. phoca thumb l barbro borjesson degeberga 4 002 copy

Jakthundsinstruktörer