Tider har nu börjat släppas för träning av hund på vildsvin, vildsvinen vi tränar på beter sig vildsvin gör i det naturliga. 

Klicka här för att se om det finns någon ledig tid att boka för träning av hund på vildsvin >> 

Arbetet fortgår i hägnet, vi har gjort många åtgärder och förväntar oss att vara igång med hundträning i slutet av september. 

2022 Agusa Vilthagn