3 april hölls årsstämman för Jägareförbundet Skåne. Ordförande Lasse Persson hälsade alla välkomna till Bosjökloster och samlade alla i en tyst minut för jägarprofilen Bert-Ola Jönsson, Kjells vapen, som hastigt gått bort.

Ord och mikrofon lämnades över till Madeleine Lilliehöök från förbundsstyrelsen. Hon drog igenom de aktuella frågor man jobbar med på riksplanet innan stämmoförhandlingarna tog vid med Madeleine som ordförande.

Lasse Persson valdes om som länsföreningens ordförande. Tre ordinarie ledamöter lämnade styrelsen, Carina Fridh, Göran Lilja och Peter Nilsson. De ersätts av Andreas Bergander (tidigare suppleant), Leona Stehn och Helle Linck-Riedhamer. Den lediga suppleantplatsen tar Anders Bröme över.

Johan Krönmark, Roger Jönsson och Michael Hansson valdes om som ordinarie och Michael Smedberg som suppleant.

Lasse Persson, Johan Krönmark och Michael Hansson fick i uppdrag att representera föreningen vid Svenska Jägareförbundets stämma i juni.

Avgående ledamöter avtackades. Peter Nilsson tilldelades förbundets guldmärke för många års ideellt jobb dels som ordförande i Österlenkretsen, dels i skånestyrelsen.

Nils Sjöholm uppvaktades med ett hedersmedlemskap i Jägareförbundet Skåne som tack för många års insatser.

Lars-Åke och My Mårtensson fick ta emot Wallenbergska priset för 2024 för de insatser de gjort för fältviltet på egna gården i Gärsnäs.

Daniel Bergman hedrades med utmärkelsen årets viltvattenvårdare för arbetet med att anlägga tre våtmarker i sina skogsmarker i Lönsboda. Arbetet finns att beskåda på youtube:

Våtmark nr 1. https://www.youtube.com/watch?v=rN5vNorRFWI&t=114s

Våtmark nr 2. https://www.youtube.com/watch?v=WV2aCb7hhGc

Våtmark nr 3. https://www.youtube.com/watch?v=Ta1tsCDW3ck&t=24s

Text och bilder: Michael Hansson