Jägareförbundet Skåne arrangerade eftersökskurs praktisk del.

Nöjda deltagare har genomgått en heltäckande eftersökskurs med teori, spårträning och spårteknik, mörkerspår och mörkerskytte, skottplatsundersökning och ett avslutande spår med diplomtilldelning.