I sommar har vi fixat i hägnet så det är i trim inför höstens olika aktiviter, hägn och strömtrådar har fräschats upp, fler foderstationer anordnats, ogräs har röjts och mycket annat.

Nu när jaktsäsongen är på antågande har vi ökar antalet träningstider för hund på vildsvin i Agusa så att fler kan få möjlighet att se hur deras hundar fungerar. När du testar din hund i Agusa finns det alltid en instruktör med i hägnet och ger tips och råd. 

Det finns även jakter och andra aktiviteter upplagda som ni kan boka plats på. 

20230601 114143 EDIT