Informativ och instruktiv film från drevjakt i Agusa vilthägn

Roger Barrborn har genom åren skapat en hel del instruktiva filmer som belyser bl a de många olika jaktformer som vi är bortskämda med i Skåne.

Senaste tillskottet är en film från en drevjakt i Agusa vilthägn.

Agusajakt

Filmen ger en bra bild av hur det kan vara att jaga i hägnet. Man hör flera gånger kommentarer om att det är mycket realistiskt och likt en jakt utanför hägnet bortsett naturligtvis från det att man i hägnet får se betydligt flera vilt av olika de slag.

Filmen lägger stor vikt vid att informera om och belysa vad man som enskild skytt skall tänka på och vilka förberedelser man skall göra när man kommer till sitt torn. Säkerheten kommer ju alltid i första rummet och även om sikten från tornet i en viss skjutriktning är bra så är det kanske olämpligt att avlossa skott p g a stenrik mark, bristande kulfång eller att det finns ett bemannat granntorn i riktningen.

Jaktledaren Johan Olsson fick beröm efter jakten för ett föredömligt jaktupplägg och för lugn och trivsam jaktledning.

Bra jobbat Johan.

Länk till filmen: https://www.youtube.com/watch?v=5t3RckBZUsc