Europeisk varg. Foto: Wikimedia commons, Mikkel Houmøller

Länsstyrelserna i landet har sagt sitt. Skåne är ett av de många län som förnekas vargjakt trots de uppenbara problem som finns här. Tre etablerade vargrevir, och mest troligt ytterligare ett eller två, anses inte vara tillräckligt.

Det sammantagna beslutet för vinterns vargjakt i Sverige är att 36 vargar får skjutas i sex revir i mellansverige. Regeringens budskap om att stammen ska minska får alltså inget genomslag hos beslutande myndigheter.

– Man kan inte skylla på EU längre. Här i Skåne har vi en politisk majoritet för vargjakt. Dagens tjänstemannabeslut går emot vad såväl politiker som allmänhet här vill, säger Jägareförbundet Skånes ordförande Lars Persson.

Jägareförbundet Skånes styrelse har under lång tid arbetat för att vargstammen ska minskas drastiskt i antal. Det finns mycket goda skäl till att inte låta vargen skapa revir här överhuvudtaget. Det rörliga friluftslivet påverkas negativt, tamdjurbesättningar liksom viltstammar beskattas av rovdjuren och den traditionella löshundsjakten blir svårare att bedriva.

– Vi vill värna den skånska kronhjorten. Vargar finns det i hundratusental men vår nominatras av kronhjort finns bara här och omfattar bara cirka tusen djur. De är lättstörda och störs redan nu av varg i öster och tät bebyggelse i väster. Resultatet blir ökande skogsskador, i värsta fall splittring av stammen, säger Lars Persson.

 

Jägarförbundet Skåne EU-kommissionens enkät om behovet av att ändra bevarandestatusen för varg.pdf

 

Av Michael Hansson