Jägareförbundet Skåne tar över Agusa
Svenska Jägareförbundets besked att man tackar nej till att fortsätta driva Agusa vilthägn startade en process hos Jägareförbundet Skåne.
Agusa är helt enkelt för viktigt för oss, det är vårt Öster Malma.
 
Nu är parterna överens: Jägareförbundet fortsätter arrendera hägnet av Sveaskog men ansvaret och driften går över till Jägareförbundet Skåne.
Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson och nye generalsekreteraren Dag Lidén har fört en diskussion med Sveaskog och länsföreningen i Skåne och har hittat fram till en lösning som passar alla parter.
 
Från vår sida har vi hela tiden varit tydliga med att vi vill ha kvar Agusa i Jägareförbundets regi och att vi här i Skåne gärna tar över ansvaret och ser goda möjligheter att utveckla verksamheten, säger Lasse Persson, ordförande i Jägareförbundet Skåne.
 
Dag Lidén ser spännande möjligheter fördjupade samtal med Sveaskog:
Efter bra samtal med Sveaskog upplever jag att det finns ett ömsesidigt intresse av att fördjupa dialogen inom flera olika områden. Därför valde vi att fortsätta driften av Agusa vilthägn. Fast nu är det Jägareförbundet Skåne som kommer att sköta verksamheten. Jag vill passa på att skicka min uppskattning till länsföreningen och ordföranden Lasse Persson för deras inställning och ansvarstagande.
 
Diskussionen i styrelsen för Jägareförbundet Skåne har pågått under en tid och en organisation finns skissad och namnsatt.
Övertagandet sker formellt från den första juli och nu blir det några bråda dagar för oss.
Allt ska besiktigas, viltstammarna (kron- dov och vildsvin) ska ses över, erforderliga tillstånd ska hanteras med myndigheter, utfordringen måste fungera och så vidare.
 
Det finns massor av tankar kring vad vi vill se för verksamhet i Agusahägnet, men det är för tidigt att prata detaljer ännu även om en del känns givet och självklart.
Agusa vilthägn är det enda diplomhägnet söder om Jönköping för test av vildsvinshundar. Den verksamheten är oerhört viktig och ska så klart fortsätta.
Utbildningsjakterna ser vi som lika viktiga och de kommer att arrangeras även fortsatt.
På sikt hoppas vi kunna återuppta även utbildningsjakterna på änder, men det är för sent för att det ska kunna gå denna säsongen.
 
Hundkurservill vi också fortsätta med.
Det finns massor av tankar och idéer. Styckningskurservore till exempel roligt att arrangera. Men vi får återkomma med detaljinformation lite längre fram, säger Lasse Persson.
 
Text och bild: Michael Hansson