Hushållningssällskapet tillsammans med SLU och LRF har startat ett pilotprojekt med syfte att minska viltskadorna i lantbruksgrödor. Projektet finansieras helt av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet går ut på att utvärdera ett ”early warning system” med att så en sort som mognar tidigare än övriga fältet.

Vildsvin och kultingar

Man får då en åtlingseffekt utan att åtla med något annat än den gröda som odlas i fältet. Vid denna ”åtel” är det då möjligt att bedriva effektiv jakt som skrämmer bort vildsvinen från fältet.

Det planeras för 6 fältförsök i Skåne, 3 i Västergötland och 3 i Sörmland, under 2023 och 2024. Detaljer se bifogat informationsblad.  

Infoblad_signalgröda.pdf