Jägareförbundet Skåne höll 29 mars föreningsstämma under stor tillslutning på Bosjökloster. Förbundsordförande Peter Eriksson gästade och höll en inledande genomgång av aktuella frågor. Han tryckte bland annat på vikten av att behålla beslutsrätten kring jaktliga frågor i landet och att motverka tendenser att flytta över makten än mer till EU. Det pågår en namninsamling till stöd för förbundets åsikter i frågan och Peter Eriksson uppmanar fler att skriva under, målet är 50 000 underskrifter i Sverige. Insamlingen finns här: www.signforhunting.com
 336072683 168237245711320 4695700358406891825 n 1
Den snabbt växande vargstammen i Skåne bekymrar. Stämman antog enhälligt ett uttalande om vikten av att ge möjlighet till licensjakt på varg i Skåne 2024. Stämman ställde sig också bakom styrelsens instämmande svar på Hässleholmsortens Jaktvårdskrets motion ”Nollvision av varg i Skåne”.
Vid stämman omvaldes Magnus Grönvall, Peter Nilsson och Johan Olsson som ledamöter i styrelsen. Som ordinarie ledamot valdes även Oscar Arnell, som tidigare suttit som suppleant. Ny ledamot i styrelsen är också Magnus Gröndahl. Nyvald suppleant är Andreas Bergander.
Jan B Tullberg utsågs till hedersmedlem i Jägareförbundet Skåne. Michael Smedberg och Sten Attervall fick förtjänsttecken i silver. Wallenbergska stipendiet gick till Skanör-Falsterbo viltvårdsförening vars ordförande Leif Carlsson fanns på plats för att ta emot.
Text och bild: Michael Hansson
Uttalande om licensjakt på varg:
Bosjökloster 29 mars 2023
Uttalande vid Jägareförbundet Skånes Årsstämma licensjakt på varg
Tre etableringar av vargpar konstateras nu i Skåne. Skånska kronhjorten, nominatrasen som vi genom hårt arbete räddat kvar, är mer skyddsvärd än vargen. Tamdjursbeståndet är högt och värdefulla betesmarker måste skötas genom betning. Fårskötsel försvåras. Rid- och hästverksamhet försvåras. Friluftslivet försvåras. Jakt och viltvård försvåras. Med stora ekonomiska konsekvenser.
För att få vargen skygga för mänsklig verksamhet behövs också jakt. Många vargar gör att konflikterna och mötena med allmänheten ökar. Detta ger upphov till stor oro och minskar intresset för att bo och bygga på landsbygden.
För jakten medför också vargbeståndet olägenheter med risk för hundar och begränsningar av jaktmöjligheterna.
Jägareförbundet Skåne vill därför vid sin stämma i Bosjökloster den 29 mars begära att berörda myndigheter som bestämmer i denna fråga ger möjlighet till licensjakt på varg i Skåne år 2024.