Ett stort tack till Marie och Marieth för en mycket lyckad variant av den inställda kompletteringsutbildningen ”KU 4 lätta steg”, som i söndags genomfördes på Marie Strauss hemmaplan i Pärup.

 

12 eller med våra 2 ”lärare” inräknade 14 av Jägareförbundet Skånes 43 Jakthundinstruktörer mötte upp i solskenet i Pärup. En fråga man osökt ställer sig är varför inte fler tog detta tillfälle i akt att förkovra sig. Man blir ju aldrig färdigutbildad som jakthundsinstruktör utan har alltid något nytt att lära sig.

352232746 10227726335335335 42978416077987193 n

”De 4 lätta stegen till samförstånd med hunden” är en utbildningsfilosofi som Barbro Börjesson har utvecklat och som bygger på hur tiken fostrar sina valpar. Konceptet har tillämpats de senaste 25 åren av Jägareförbundet Skånes jakthundsinstruktörer och gör så fortfarande.

De fyra stegen är Kroppskontakt med syfte att få motparten lugn, Följ mig flockdjur följer sin ledare, Leken som suddar ut rangskillnader och Viktiga ord – som talar om att nu menar jag allvar.

Som alla förstår så kan man inte i detta fostranskoncept göra upp en exakt timplan som passar alla hundar och hundförare utan det måste hela tiden göras individanpassning efter den enskilde individen.

De fyra lätta stegen är ett bra instrument även när man fortsätter att träna den lite äldre hunden för kommande uppgifter och det var just denna del som söndagens kompletteringsutbildning hade tagit fasta på efter den inledande grundlydnadsfasen med fostransträning.

Normalt sett är det ju så att hunden i ”sin fortsatta jaktliga karriär” skall självständigt lösa sina uppgifter med hjälp av sina överlägsna sinnen men vi kan använda de fyra lätta stegen när vi styr in hunden på hur vi vill att den skall lösa uppgiften. Vi kan t ex använda ”följ mig” där hunden på avstånd håller koll på dig genom att gå i ett zigzag-mönster över ett fält och lära hunden att söka av fältet på detta sätt. Samma princip individanpassat när man lär en cockerspaniel att söka av en buskremis.

Momentet ”kroppskontakt” kan exempelvis nyttjas för att lära hunden att den där dummien inte är ett obehag att ha i munnen utan ligger man i famnen hos husse/matte och blir smekt samtidigt så kan det tvärtom vara ganska skönt. En hund som är överförväntansfull inför förestående spårning kan lugnas ner med ”Kroppskontakt”.

Marieth lotsade oss förtjänstfullt i genom hur nyttja de olika stegen vid träning av apporteringshunden och Marie på motsvarande sätt hur nyttja vid träning av eftersökshunden och exemplifierade bland annat vikten av förarens kroppsspråk i kommunikationen med hunden.

Diskussionerna under dagen var livliga och det gjordes även en del ”aha-upplevelser" för det fanns olika hundraser bland de deltagande hundarna med lite olika normala arbetssätt och där det därför ställdes krav på individanpassningar.

En liten reflektion efter att ha studerat Facebook – gratulerar Barbro som själv har börjar nyttja sitt koncept framgångsrikt i jaktliga sammanhang vid viltspårprov i anlags- och öppen klass.

Summering – ett stort tack till Marie och Marieth!

Till Jägareförbundet Skånes övriga jakthundsinstruktörer – missa inte att anmäla er när det nästa gång kallas till ”KU 4 Lätta steg”!

/Uno Strand :-)