– Ingen tvekan om att det är gris som har varit framme här, konstaterar Jägareförbundet Skånes ordförande Lasse Persson.

Ett spännande samarbete mellan lantbrukare, hushållningssällskapet och jägare visar lovande resultat i skånska majsfält. Försök med signalgrödor ska, om det funkar som tänkt, förhindra kostsamma skador och ge jägare tydliga signaler om var och när det är dags att jaga vildsvin.

Majsarealerna breder ut sig stort men en stor vildsvinsstam trampar ner och äter upp en inte försumbar del av lantbrukarnas förtjänst. För de jägare som hjälper till att hålla djuren borta är det ett tufft jobb i den högväxta och svårgenomträngda grödan.

På sex platser i Skåne och några i Sörmland pågår ett tvåårigt försök att hitta lösningen med så kallad signalgröda. I eller intill fälten som ska skyddas har man sått in rutor på nio gånger femton meter med en majssort som mognar tidigare än den i omgivningen. Rutan omges av en ram av öppen mark där man med viltkamera kan övervaka vad som sker. Utvecklingen i resten av de omgivande fälten håller man koll på med drönare.

– Grisarna söker det mjölkmogna. Det här är om att åtla men utan åtel, säger Magnus Nilsson, utvecklingsledare på Hushållningssällskapet och ansvarig för försöken.

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Inblandade i Sverige är även HS Konsult, SLU och LRF. Under försöksperioden ska man även göra försök i havrefält. Målen är flera. Man vill underlätta övervakningen. Minska kostnader för stängsling, spara arbetstid och minimera skördeförluster på grund av viltskador. Samarbete med lokala jägare ger extra bonus för båda parter. Förutom i Skåne pågår tre försök i Västergötland i Hushållningssällskapet västras regi.

Kanske en teknik som kan användas i kampen mot svinpest?

– Inte omöjligt, säger Magnus Nilsson.

Hur det går? Än är det lite tidigt att dra slutsatser, men det ser lovande ut. När vi från Jägareförbundet Skåne hälsade på vid några av signalrutorna på Österlen syntes inga skador på huvudgrödan på drönarbilderna. Signalrutorna hade dock haft tydliga besök av vildsvin. Med det konstaterat blev det fritt fram för Högvalla jaktlag som har Daniel Mårtensson som jaktledare.

– Vi har inte jagat på rutorna tidigare eftersom vi har velat se hur det går med försöken först. Det verkar vara ett bra sätt att mer effektivt skydda gröda och nu är det dags för oss att sätta igång, säger Daniel Mårtensson.