Läs om de nya reglerna på följande länk

https://jagareforbundet.se/jakt/jaktnyheter/2023/07/nya-regler-fran-naturvardsverket-fran-1-augusti/?fbclid=IwAR3Lqv3WFwDH-mrSM3GlecJ5ygqqGebCE3Xw7UBAO99cz39t-eviBr_V9qY