Jägareförbundet Skånes Kronviltdag på Övedskloster lockade stort i helgen. Drygt 300 intresserade dök upp för att titta på fina troféer och lyssna på vad några experter hade att berätta från podiet.

– Roligt att det var så välbesökt. Det har blivit lite fler för varje år, säger Anders Jarnemo.

Han är kronviltforskaren som sedan start har haft en nyckelroll i arrangemanget. Tillsammans med kunnigt folk från Jägareförbundet Skåne, länsstyrelsen och Övedskloster vid Vomb kan han svara på de flesta frågorna från intresserade besökare.

Störst bland dagens uppmätta troféer var ett fällhorn från Österlen, 213,33 poäng. Bjässen har observerats flera gånger genom åren men nu hade tiden runnit ut för den.

– Det är en preliminär siffra. Den ska torka lite innan man kan göra en slutlig bedömning, säger jaktvårdskonsulent Fredrik Jönsson som bemannade mätstationen tillsammans med Poul-Erik Jensen.

Varför är det viktigt med fina troféer?

– De är kvittot på att vi har en uthållig förvaltning. Vi tullar inte på kapitalet, säger Anders Jarnemo.

Strövande vargar har rört sig in mot Vomb och den unika ursprungliga Kronstammen. Än så länge är påverkan på de störningskänsliga djuren dock inte så stor.

– Turismen påverkar mer. Säger Cajsa Söder, viltvårdshandläggare på länsstyrelsen Skåne.

Hur det blir på sikt med en ökande vargstam är mer oklart.

– Vi vet ju inte hur det blir när vi får ett vargrevir här i kronviltområdet. Nere i Europa är Kron ofta huvudbyte för vargen. Här tror jag att dov är ett lättare byte, säger Anders Jarnemo.

Avskjutningsstatistiken intresserade många. Jägareförbundet Skånes ordförande, Lasse Persson, pekar på en kurva som visar en liten men tydlig nedgång i avskjutningen i område D.

– Är vargens påverkan en del av förklaringen till det?

Gästande föreläsare på årets kronviltsdag var Torben Christiansen. Han har i många är har varit chef för Jaegersborgs Dyrehave norr om Köpenhamn. I sitt föredrag gav han en bild av hur man på hans kant tänker och jobbar med biologi och förvaltning av den stora kronstammen.