Jägareförbundet Skånes traditionella ungdomsläger startade med utbildningsjakt på klövvilt och utbildningsgenomgång i anslutning till Fulltoftas storkhägn.

Storkarna klapprade uppskattande med näbbarna efter Filip Olssons proffsiga genomgång.

IMG 0371
https://skanskajagarsallskapet.se/
12 ungdomar/skyttar och 8 funktionärer deltog i jakten, som var upplagd i tre såtar med korvgrillning mellan såt 2 och 3 där vi utöver korven fick njuta av ett improviserat föredrag av pratglad storkfunktionär.
Vi fick bl a veta att storken är en mästare på att spetsa och inmundiga mördarsniglar.
Hör av dig om du vill hyra en stork till din trädgård. Nackdelen är att storken blir fort "nödig" och släpper ut från andra ändan i trädgården. Innan jaktstarten genomförde Filip Olsson traditionell utbildningsgenomgång på ett proffsigt sätt och storkarna klapprade uppskattande med näbbarna precis som förra året. Olssonbroder nummer två eller egentligen nummer fyra, Holger förevisade skottverkan med skott mot kålhuvud och anatomisk rådjursfigur och förklarade på ett pedagogiskt sätt vad hans skott hade lett till för skottverkan hos det träffade djuret. I första såten fälldes två djur en spetsbock och en hare. Ytterligare ett tiotal rådjur och några enstaka harar observerades. Såt 2 var ganska händelsefattig även om en hare fälldes. Såt 3 var i princip tom på vilt, men en av drevkillarna Filip avlivade en skadad grågås, som huvudlöst nog hade landat mitt i såten. Den var inte påskjuten av någon i vårt jaktlag. I den avslutande sammanfattningen konstaterades att skyttarna skött sig på ett disciplinerat och bra sätt utan onödigt snack i radion.
Rapportering av avlossade skott genomfördes via telefon, vilket innebar att eventuella felsökande grannar inte hade något att gotta sig över.
Som vanligt är vid klövviltsjakter så avvek en hel del djur bakåt och ideer om var placera bakskyttar redovisades inför kommande jakt på marken..