Lodjursinventering_2023_FB_v3.png

Hur inventerar jag som jägare varg och lodjur? Grundutbildning i viltkamerans funktioner och praktiska användning samt utbildning i hur man med hjälp av viltkamera inventerar.

 

Det är nu tillåtet att använda sig av viltkameror utan att behöva särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Denna utbildning syftar till att lära dig mer om allt från viltkamerans funktioner och vilka regler man behöver följa till hur man lättast får lodjur på bild. Efter kursen ska du ha fått mer verktyg i hur du kan få ut det mesta från din viltkamera och hur du bäst gör för att få lodjur på bild. Du kommer även få mer kunskap i hur du gör för att få varg på bild samt hur man kan göra för att inventera älg med viltkamera.

Utbildningen sker digitalt i Microsoft teams

Upplägg: ca 3 timmar digital föreläsning inkl frågor.

Föreläsningen sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Anmäl dig här: Inventera med viltkamera