faltvilt

 

https://jagareforbundet.se/utbildning/kurser/utbildning-varfor-minskar-faltviltet/2024-05-27-digital/