Jägarförbundet Skåne deltar i ett samverkansprojekt kring vilt och jordbruk i Skåne. Projektet leds av Länsstyrelsen Skåne och samarbetspartners är Jägareförbundet Skåne, LRF, Jägarnas Riksförbund Skåne och SJA (Sveriges Jordbruksarrendatorer) Skåne. Syftet är att skapa ökad dialog och samverkan mellan lantbrukare och jägare för att få till en god och ansvarsfull förvaltning av vilt och jordbruksmark, framförallt kopplat till arterna vildsvin, dovvilt och gäss.

Jägarförbundet Skåne representeras i gruppen genom Lars Persson, ordf. Skåne och jaktvårdskonsulent Mikael Bengtsson. Läs mer om projektet på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

Projektet finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Landsbygdsprogrammet.

 

Samv