Inbjudan:  Nybörjarinfo Skånes Jakthorn erbjuder en 15 veckors nybörjarkurs i jakthornsblåsning.

Borja blasa jakthorn

Inbjudan:  Nybörjarinfo Skånes Jakthorn erbjuder en 15 veckors nybörjarkurs i jakthornsblåsning. Den består av två delar: en introduktionsdel om 6 veckor och en fortsatt nybörjarkurs resten av terminen. Avsikten med introduktionsdelen är att deltagarna skall kunna bilda sig en uppfattning om de vill fortsätta med nybörjarträningen resterande del av terminen. Varje lektionstillfälle omfattar 40 minuter och är förlagda till måndagar kl 18.00, före ensemblens ordinarie övningar.